הרב אוירבעך  (צילום: יהודה פרקוביץ)
אאא

פרשת המחלוקת בבטאון יתד נאמן ממשיכה להסעיר את הציבור החרדי: שעה קלה לפני כניסת השבת הגיע הרב שמואל אריה לוין, מרבני ארגנטינה ומתלמידי מרן הרב שך זצ"ל, אל ביתו של הגר"ש אויערבך בירושלים שם זעק מרה כנגד ההשתלטות על העיתון.

לדבריו, הוא זכה להיות בביתו של הרב שך בשעה שהכריז על הקמת העיתון, בכדי שיהיה שופר ראוי להפצת ההשקפה הטהורה ולהילחם את מלחמות היהדות הנאמנה.

"לאחר שהוקם העיתון", אמר הרב לוין, "הרב שך בכה בפניי שאינו יכול לנוח ולהיות בשלווה כל זמן שרוצים להרוס את עיתון יתד נאמן.

"הוא גייס כספים רבים בכדי להעמיד את העיתון על רגליו ומינה את הרב נתן גרוסמן לעורך ראשי - כי סמך עליו וישב עימו במשך לילות שלמים להדריך אותו איך צריך להראות השופר של עולם התורה.

"ועכשיו", המשיך הרב לזעוק, "כואב הלב שהגיע "בעל בית" מניו יורק ומבקש להשתלט על העיתון בגלל שיש לו כסף".

לטענתו, "הרב שך לא היה סומך עליו. אז מה אם יש לו כסף? לקב"ה יש יותר. העיתון הוא של הרב שך, הוא הקים אותו, ומינה רבנים שיעמדו בראשו ולא בעלי בתים.

"בעל הבית שקנה את העיתון אין לו מושג מה זה דעת תורה, במקום שיעשה זאת בדרך הנכונה, באו והשתלטו כמו טרוריסטים.

"אנחנו חיים היום בזכות המלחמות של הרב שך למען עולם התורה. אסור לעבור לסדר היום. צריך לדרוש את החזרת השליטה בעיתון", סיים הרב לוין.