אאא

למרות האיסור החמור לעלות למקום המקדש בהר הבית, מתירים לעצמם בשנים האחרונות יהודים דתיים רבים לעשות זאת, תוך הסתמכות על היתרים הלכתיים דחוקים, וזאת בעיקר לאחר קמפיין ממושך של ארגוני ימין המבקשים לשכנע גם בתוך הציבור החרדי כי הדבר מותר ואף מצווה.

במסגרת דברי התורה שנשא מרן האדמו"ר מויזניץ בפני אלפי חסידים במהלך הטיש בליל שבת שנערך בביהמ"ד הגדול של החסידות בעיר בני ברק, עורר הרבי את הציבור בדבר האיסור החמור שלא לעלות להר הבית בשום פנים ואופן.

האדמו"ר דיבר על יום ההילולא של בעל הספר 'בת עין' הטמון בעיר צפת, וסיפר כי בעבר, הגיע ה'בת עין' לירושלים, ומקורביו ניסו לשכנע אותו לעלות להתפלל במקום המקדש על הר הבית וזאת בטענה שכיום אין את אותה קדושה שהייתה בזמן בניין בית המקדש".

"ענה להם ה'בת עין'", המשיך וסיפר האדמו"ר, "ממה נפשך? אם יש בהר הבית קדושה, הרי שאסור לעלות שם ואם אין בהר הבית קדושה אז אין בשביל מה לעלות לשם".

 (חרדים בהר הבית. צילום: המטה המשותף של תנועות המקדש)
הרבי מוי'זניץ (צילום ארכיון: מאיר אלפסי)
הגדלה

 "כיום לצערינו", הדגיש האדמו"ר מויזניץ, "ישנם שוב כאלו המבקשים להקל בדבר ומוצאים תירוצים שונים מדוע מותר לעלות למקום הקדוש. צריך לדעת כי הדבר אסור מכל וכל. וכי אותם אלו שעושים זאת - מטמאים את הר הבית ופוגעים בקדושת מקום המקדש".

האדמו"ר דיבר בחריפות גם על "רצונם של הארגונים הרפורמים לחלל את קדושת הכותל המערבי" באמצעות הפרובקציה הקבועה אותה הנערכת מידי ראש חודש והשווה את התנהגותם של נשות הכותל לאלו המבקשים לעלות להר הבית.

הרבי אמר בדבריו כי "יש לעמוד כחומה בצורה נגד כל אלו שמנסים לפגוע בקדושת מקום המקדש, הן אלו המתירים לעלות להר הבית והן אלו הפוגעים בשריד בית מקדשנו הכותל המערבי".

יצויין, כי בעבר פרסם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל פסק הלכה נחרץ בו קבע באופן ברור כי אסור לעלות בימינו להר הבית בשל קדושת המקום וכן בשל האיסור להתגרות באומות.