אאא

יום לאחר הכתרת הגאון הרב שלום כהן לנשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגיע הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף לביקור חג אצל הגר"ש כהן.

הגר"י יוסף ביקש מהגר"ש כהן לסייע לו במלחמה ב"גל החקיקה האנטי דתית שעלול לגרום לחורבן במדינת ישראל", כלשונו.

הגר"י יוסף הוסיף ואמר כי בתפקידו החדש כנשיא מועצת חכמי התורה, ההשפעה שלו בוודאי תסייע לבטל את החוקים הללו.

הרב יוסף הזכיר בשיחה את המלחמה המשותפת יחד עם הגר"ש, כאשר על הפרק עמד נושא גיורי צה"ל. במאמץ משותף הצליחו למנוע את הרקע הגדול בציבור החרדי, נאמר בפגישה. 

הגר"ש כהן הזכיר את חובת הציות לדעת תורה והדגיש ש"על אישי ציבור שבאים אל גדולי הדור להתייעץ לקיים את הוראת גדול הדור ולא לקחת אותם כהמלצה בלבד, בניגוד למה שקורה בסיעות אחרות".

לאחר מכן נסובה השיחה - שארכה למעלה משעה - סביב דברי תורה בענייני חג הפסח, כאשר הגר״ש מעלה זכרונות ממרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.