אאא

הקרע בציונות הדתית מחריף: אמש יצאו רבני הציבור הדתי לאומי ובראשם הגאון הרב שמואל אליהו בגילוי דעת חריף בו הם קוראים לשרי הממשלה שלא לתת יד לגזירות הקשות ובתוכם הגיוס בכפייה והקיצוץ החמור בתקציב הישיבות והכוללים.

הרבנים ובהם כאמור הרב שמואל אליהו, הרב אליקים לבנון, הרב דוד דודקביץ, הרב מנחם בורשטיין ועוד מבכירי ההנהגה הרוחנית של הציונות הדתית כותבים : ״התכנסנו רבני קהילות יושבי על מדין מציבורים שונים להביע דאגתינו להמשך קיום התורה ולומדיה בעם ישראל בארצו הקדושה ובתפוצות וכולנו מסכימים שכוחנו באחדותינו".

הרבנים ממשיכים: ״והיננו כאיש אחד ובלב אחד מודיעים את הידוע וברור שהמשך לימוד התורה בעם ישראל הוא הנותן את הכוח והברכה להצליח גם בעולם המעשה והוא הנותן כח לעשות חיל ומגנה על הדור".

בשלב זה פונים הרבנים לשרי הממשלה שלא לתת יד לגזירות הקשות הניצבות לפתחנו כשהם מפרטים: "האחת גיוס בכפייה תוך הטלת סנקציות והאשמה בפלילים עם ישראל לכל חלקיו יצא ניזוק מגיוס בכפייה הן מצד הפגיעה בתורה ובלומדיה והן מצד המחלוקת הקשה כחרבות בגוף האומה אשר חלילה תתלקח כתוצאה מכך והשנייה פגיעה בתקציב הישיבות והכוללים בקיצוץ שאינו מידתי אין דומה לו בכל מגזר אחר של הציבור בישראל".

ומסיימים הרבנים בהכרזה נרגשת: "תלמידי חכמים שתורתם אומנותם יוכלו להמשיך ולשקוד על תורתם ואלה אשר אינם עוסקים בתורה ימצאו את מקומם לשרת במסגרות מתאימות ועל ישראל יהיה שלום".