אאא

הרבנים הראשיים לישראל הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף והגאון הרב דוד לאו במכתב נגד תופעת ההפלות: "אין כל היתר על פי ההלכה לגרום להרג העובר חס ושלום".

ערב שבת פרשת שמות, מפרסמים הרבנים קריאה מיוחדת נגד תופעת ההפלות: "בשנים האחרונות, המודעות לאיסור הלכה ופחתה".

הרבנים הראשיים מצטטים את דברי הזוהר על חומרת האיסור בהפלה: "יש בכך סתירת בניינו של הקדוש ברוך ואמונתו".

"יש להתייחס לעובר כאל ייצור חי וחז"ל דרשו את הפסוק שופך דם האם באדם… זה עובר שבמעי אמו" כותבים הגר"י יוסף והגר"ד לאו.