אאא

בעוד כמה ימים צפויים הנוצרים לקיים אירוע תפילה בשערי החולדה, שבכותל הדרומי של הר הבית, ונגד אירוע זה יוצאים הרבנים הראשיים, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, בקריאה משותפת לביטול האירוע שלטענתם, הוא ערבוב בין האמונות.

במכתב כתבו הרבנים: "היות ונודע לנו כי קיימת כוונה לקיים "טקס תפילה" משותף של יהודים ונוצרים ברחבה שנמצאת למרגלות שערי החולדה בצד הדרומי של הר הבית כאשר אותם מארגנים מכנים את הטקס בשם "התחיה" ומגמתו היא להאדיר את רעיון "המשיח" כפי תפיסתם של הנוצרים".

"הן אמת, כי לא ניתן למנוע ממאמיני כל הדתות להתפלל על פי אמנותם, אבל כאשר מדובר בטקס שמטרתו ערבוב בין האמונות באופן הפוגע במאמיני הדת האחרת, אין לאפשר את קיומו. הכבוד ההדדי בין הדתות צריך להישמר בדרך שאין בה פגיעה של דת אחת באחרת, ובמקרה זה לא מתקיים האיזון הזה", כתבו עוד הרבנים.

"אשר על כן אנו קוראים מנהמת ליבנו לאותם אלו שאחראים על מתן אישור לדבר זה, מנעו התכנסות זו. לאחינו בית ישראל נאמר, הימנעו מלהתחבר לעצרת זו, שייעודה ונע את גאולת ישראל האמיתית". הוסיפו.

לדבריהם, "מטרתם של המארגנים לנעוץ את ציפורנם בעיר ובארץ הקודש, ולנתק מארץ החיים את אחינו בית ישראל". עוד כתבו כי "על פי תורתנו הקדושה חייבים להתרחק מאירוע זה ואסור בשום פנים ואופן להתחבר עמם".