הרב אברהם יוסף (צילום: ברלה שיינר)
הרב אברהם יוסף (צילום: ברלה שיינר)
אאא

התקפה חסרת תקדים נשמעה הערב מפי רבה של חולון הרב אברהם יוסף, בעניין "פרשת החתן" המסעירה את הציבור החרדי.

בראיון נרחב שנתן למרדכי לביא במהדורה המרכזית של קול חי, תקף הרב יוסף את ראש הישיבה בחריפות רבה: "יש מושג שנקרא איש איש כפי מנהג אבותיו, לצערי בדור האחרון בשונה מדורות קודמים, שבדורות קודמים כיבדו והוקירו את מנהגי הספרדים, הורו לתלמידים לנהוג כמנהג אבותיהם, והיכן שלא ידעו - הורו לתלמידים לשאול רב ספרדי שיפסוק כמנהג הספרדים".

"הבעיה בדורות האחרונים, שהחושך יכסה ארץ, הבעיה אינה הרבנים האשכנזים שניתן לסנגר ולומר שאינם יודעים. למרות שאינם אמורים להתעסק בהלכה. הבעיה היא עם ראשי ישיבות ספרדים, שמורים לתלמידיהם לנהוג כאשכנזים..."

"ונאמר שהבחור עשה בניגוד לדעת ראש הישיבה, איפה שיקול הדעת של ראש הישיבה, אחרי שהחופה כבר נעשתה - הוא דרש והורה לבחורים לעזוב את הישיבה, ואין להם ברירות, הם חיחייבים לצאת, לבל יעופו מהישיבה"

"החתן התחנן, בכה בדמעות לפניו, אבל זה לא עזר. אם מי שמשמח חתן וכלה זוכה בחמישה קולות, הגמ´ אומרת ההיפך על יי שאינו משמח".

"אותו ראש ישיבה הוא בכלל מי שאינו משמח, אסור ללמוד בישיבה כזו, אסור לתמוך בישיבה כזו, הוא לא דמות חינוכית, איש כזה לא ראוי להיות ראש ישיבה, איש שהדוד שלו מודיע שהוא לא ראוי להות ראש ישיבה, ודודו מכיר אותו היטב..."

"לא מדובר בראש ישיבה אשכנזי. לראש ישיבה אשכנזי עוד ניתן היה איכשהו למצוא איזה הסבר, היגיון, גם לא לעזוב באמצע, לקרוא לתלמידים לעזוב..."

"אני מוזמן  הרבה לחופות של תלמידים, מכבדים אותי לקרוא כתובה, אני מתבייש לומר, מכריחים את התלמידים לקנות כתובה אשכנזית, באיזה רשות, כתוב שם חזי ליכי מדאוריתא, וע"פ השולחן ערוך זהו שקר... באיזה רשות?"

"שמעתי פעם ראש ישיבה ספרדי - עקום, אומר בהברה אשכנזית... מי התיר לו? האיש הזה אסור לו להיות ראש ישיבה, הוא אולי יודע לפלפל, קצות, נתיבות, אבל הוא עקום. צריך לעמוד ולהפגין, לסגור לו את הישיבה, צריך לגרש אותו מהעיר..."