אאא

רב השומרון והיישוב אלון מורה הרב אליקים לבנון, ניחם את משפחות הנרצחים בטבח בשכונת הר נוף בירושלים. במקביל, אספו בני היישוב איתמר - שספג שורה של פיגועים - מכתבי חיזוק וחטיפי שוקולד לטובת המשפחות.

במהלך ניחום בני משפחת הרב קופינסקי הי"ד שאחיו לומד בישיבתו של הרב לבנון, דיבר הרב על קדושת לומדי התורה ומעלתה: "יהודים שנשחטים ככה באמצע התפילה וההתייחדות עם בוראם בתפילת השחר הם כמו הרוגי מלכות".

לאחר ניחום משפחת קופינסקי המשיך הרב לבנון לבתי המשפחות הנוספות להם קרובי משפחה הלומדים בשומרון. "האבל הזה רק יגרום להתחזקות עולם התורה. הרצח מוכיח שמבחינת אויבינו היהדות היא אותה יהדות ואזור המגורים הוא רק המיקום הגיאוגרפי" אמר הרב.

ביישוב איתמר, ששכל את משפחות שבו ופוגל, התגייסו השבוע לנחם את משפחות הנרצחים בירושלים באמצעות מכתבי חיזוק. אנשי היישוב התארגנו יחד ואספו מהמשפחות המתגוררות בו דברי חיזוק וחטיפים על מנת לשלוח למשפחות הנרצחים.