אאא

עשרות אלפי אנשים, הגיעו עד כה לנחם את אדמו"רי ורבני משפחת אבוחצירא, היושבים 'שבעה' בבאר שבע, על הירצחו של האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל.

הרצח הנוראי עורר את העם בתשובה, בד בבד עם ניסיון להבין מה אירע באותם רגעים נוראיים בהם ננעצה הסכין בלבו של הרב, ומדוע נחתה עלינו גזירה כה קשה, בה רב בישראל נרצח בידי יהודי.

הרב אמנון יצחק, אחד ממחזירי התשובה בדורנו, הסביר אמש (שני) בהרצאה שנשא בפני עשרות אנשים בצפת, את הסיבה להירצחו של הבאבא אלעזר זצ"ל, וטען כי יש קשר בין מאבקו בזמרים ובשיריהם לרצח הרב.

בתחילת הדרשה ציטט הרב באריכות מהנאמר בספרים אודות פטירתם של הצדיקים, בהתייחסו לפטירתם של גדולי ישראל וזקני ראשי הישיבות בחודש האחרון.

לאחר-מכן, עבר הרב לדבר על הרצח המזוויע בבאר-שבע, ואמר: "מי שיודע, אני במשך כתשעה חודשים, צועק וצווח ונלחם נגד הזמרים הסוררים שמחטיאים את עם ישראל בצפצוף ארוך על התורה ועל חכמי וגדולי הדור, ושרים שירים פסולים באיסורים גמורים ומופיעים בתערובת אנשים ונשים, ומזלזלים בכל היקר לעם ישראל.

"יש להם מיד אחרי תשעה-באב הקרוב הופעות מעורבות של כל הזמרים הפסולים האלה, וחסידים ודתיים וחרדים הולכים, נגד פסק של כל גדולי ישראל. והקב"ה שונא זימה, וכל מעשיהם מעשי זימה".

הרב אמנון יצחק הוסיף: "כתוב, שקשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. מה זה אומר? יש 'גזירת החורבן', גזירת החורבן אחרי שחרב הבית, ועם ישראל עמדו בשבר הנורא, אין שכינה ומיליונים מתים ובית המקדש נשרף, כשעם ישראל נמצא במצב כזה, מה היה צריך לגזור עליו? שישמחו, שיתעודדו, שיש תקווה. לא. חכמים גזרו לא לשמוע שירים עם כלי שיר עד ביאת גואל צדק, והתירו רק בסעודות של מצווה.

"איפה זה כתוב? ב'שולחן ערוך' בסימן 'תק"ס', 'גזירת החורבן שאין לנגן בכלי שיר כל ימות השנה למעט במועדים ובסעודת מצווה'. אז אם לא קשה לנו חורבן בית המקדש, עד כדי כך שאנחנו מזלזלים ושרים שירים של גויים ומנגינותיהם, ובכל יום בשנה כאילו זה חג, אם לא קשה לנו חורבן בית המקדש אז קיבלנו יותר קשה - קשה סילוקן של צדיקים יותר מהחורבן, אז אולי זה יעורר אותנו.

הרוצח במספרים

"אבל לא רואים עדיין שזה מעורר. ויש תוכניות לאחרי תשעה באב. ויש 'רדיו' שמשמיעים שירים גם בשלושת השבועות. ומה עם גזירת החורבן? אין גזירה של חורבן. איזה חורבן? יש הופעות! איזה חורבן?!".

הרב אמנון יצחק המשיך והביא כראיה למאבקו את שמו של הרוצח בגימטריה: "איך קוראים לרוצח המתועב? אשר דהן. הגימטריה של השם שלו זה 560. 'שולחן ערוך', סימן 'תק"ס' (560), עוסק בגזירת החורבן. הוא רצח בשלושת השבועות, והגימטריה של השם שלו זה 'שירים', וסימן 'תק"ס' העוסק בגזירת החורבן".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"על מה עבד בפרט הצדיק רבי אלעזר מנוחתו עדן? על שמירת העיניים. על קדושת העיניים, נגד הזימה, אז למה דווקא הוא הולך? כי מיתת צדיקים מכפרת רק אם התעוררו להתחזק באותם עניינים כמו שאמר אחד המספידים שמצינו שמיתת הצדיקים מכפרת כמו פרה אדומה, וכבגדי כהונה וכיום הכיפורים. וביאר שם שהכול תלוי לפי הצדיק ומעלתו והמשיך שמכל מקום כדי שיכפר יש לאנשי הדור לעשות את מעשי הצדיק".

לקראת סוף דבריו, הוסיף הרב אמנון יצחק ואמר: "אנחנו חס-ושלום לא תיקנו כלום, והצרות הגדולות עוד לפנינו - אם לוקחים כל-כך הרבה צדיקים בבת אחת, והגענו לשפל כזה שרוצחים צדיק במצב כזה, כמו שיואב בן צרויה רצח את אבנר בן נר.

"כיון שהצדיק היה מקפיד בעניינים אלה, יש לנו מסר גדול, שצריכים להתחזק בעניינים האלה של קדושה וצניעות וטהרה, ובפרט ב'גזירת החורבן' - לא לשמוע שירים אסורים ופסולים מזמרים פסולים ואסורים כל ימות השנה. גם לא מזמרים כשרים כל ימות השנה, רק במועדים שהתירה ההלכה. אין מסר יותר ברור מזה".

"ואדם שמקל בזה", הוסיף הרב אמנון יצחק, "אם יתברר שאני צודק במה שאני אומר, יתבעו אותו בשמים על סילוקם של הצדיקים. תזכרו את הדברים שאמרתי ואולי יהיה לנו שכל לשוב בתשובה סופסוף לפני הצונאמי שיגיע, כי הצונאמי ביפן ובהאיטי זה כלום לעומת סילוק של צדיק".