אאא

חבר בית הדין הגדול - הגאון הרב ציון בוארון יוצא במכתב מיוחד לתלמידי הישיבות הספרדיות ולעסקני הציבור בו הוא מתייחס ל'חוק הגיוס החדש'.

בפתח המכתב כותב הרב בוארון: "בימים אלו נתקבל לצערנו בממשלת ישראל חוק הגיוס, הכופה על בני התורה להתגייס, וגם מטיל עונשים שונים כולל מאסר.

"חוק זה טומן בתוכו הרס וחורבן הישיבות הספרדיות עד כדי סגירה ממש, חלילה" קובע הרב בוארון כשהוא מכריז שהחוק יזיק לספרדים יותר מאשר לציבור האשכנזי בארץ ישראל.

"בעוד שלאחינו האשכנזים יש את האפשרות לחיות עם החוק הזה" הסביר הרב בוארון: "והישיבות שלהם ישארו בשלימותן בעזהשי"ת, אבל מצב בני הישיבות הספרדיות אינו כן".

בסיום המכתב פונה הרב בוארון לעסקנים: "אנו פונים לכל אלה מאחינו אשר להם שיג ושיח עם מפלגות הליכוד והבית היהודי להפעיל השפעתם לתיקון החוק, כי בנפשנו הדבר".