אאא

נס המנהרות: במהלך דברי התורה שנשא בשבת האחרונה רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בסעודה שלישית בפני מתפללי בית מדרשו התייחס הרב לזמנים הקשים שעוברים על עם ישראל לאור המציאות הביטחונית הסבוכה וביקש מקהל עדתו להתחזק ולהוסיף בלימוד התורה ומעשים טובים.

במהלך הדברים, סיפר הרב זילברשטיין כי אחד האנשים שפגש, הפנה את תשומת ליבו לגמרא מעניינת במסכת מועד קטן דף כ"ה עמוד ב', שם מסופר על מקרים קשים שהתרחשו בעקבות פטירתם של האמוראים גדולי הדור דאז.

בין היתר כותבת הגמ' כי משנפטר "ר' אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעה". פירוש: כשהסתלק לגנזי מרומים האמורא רבי אלישיב "חתרו שבעים מחתרות בעיר נהרדעא", הוי אומר שהצדיק הגן בחייו שלא יהיו גנבים וכשחלה והסתלק מהעולם הגנבים שבו לפעול בחסות המחתרות.

המליץ הגר"י זילברשטיין לשומעים כי ניתן לומר דבר פלא, שבדיוק באותה שנה בה נחלש חמיו מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל החלו בחפירת המנהרות בעזה וההגנה הרוחנית על עם ישראל בנושא זה נחלשה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב זילברשטיין סיפר כי המומחים הצבאיים טוענים שהמנהרות החלו להיחפר לפני כ-3 שנים. "בדיוק בתקופה זו", תיאר רבה של שכונת רמת אלחנן, "נחלש מרן פוסק הדור זצ"ל ולפני שנתיים כשנסתלק לגנזי מרומים חפירת המנהרות המשיכה ואף הואצה עד שהגענו למה שאנו רואים היום".

"אנו חוזים בחוש", אמר הגר"י זילברשטיין בהתרגשות, "את קיום דברי הגמרא שמתארת כי כשנפטר הרב אלישיב הפסיקה ההגנה ונחפרו המחתרות ובעקבותיהם החל הנזק לכלל ישראל".

"זהו ממש קיום דברי התלמוד במוחש", סיים הגר"י זילברשטיין את שיחת המוסר בפני המתפללים הנדהמים.