הרב מועלם בתמונה מימים עברו (ארכיון כיכר השבת)
אאא

"שר וגדול נפל היום בישראל. שר בתורה, וגדול במנהיגות" - כך ספד הרב יהודה מועלם זצ"ל לרב יהודה צדקה זצ"ל, מלפנים ראש ישיבת "פורת יוסף" שהסתלק לבית עולמו בי"ב חשוון תשנ"ב.

אלמלא היה זה קולו של הרב מועלם זצ"ל, היה ניתן לחשוב שהדברים נאמרים עליו.

"הוא היה שומר על לומדי תורה כבבת עינו. הוא היה חושב שכל אחד לא יתבטל מהישיבה אפילו רגע אחד בדברים בטלים. הוא זכה לשמור על נפשו".

לשמוע ולהצטמרר.