אאא
פולמוס הציציות: בשנים האחרונות, מתפלמסים אלפי תלמידי ישיבות ספרדים הלומדים בישיבות אשכנזיות סביב סוגיית הוצאת הציציות החוצה, שהפכה לדרישה מהותית ובסיסית בחלק גדול מהישיבות.
 
לידי "כיכר השבת" הגיע פסק הלכה של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, בו הוא מביע מחדש את עמדתו בנושא, במכתב העוסק בשאלה האם תלמיד ספרדי הלומד בישיבה אשכנזית רשאי להכניס ציציותיו על אף מנהג המקום.
 
בתשובה משיב הגר"י יוסף כי תלמיד ישיבה ספרדי הלומד בישיבה אשכנזית בה נוהגים להוציא הציציות - עליו לנהוג כמנהג הישיבה, ובחור ספרדי הלומד בישיבה ספרדית ומרגיש חיזוק בכך שמוציא הציציות - עליו לעשות כך. 
 
הגר"י יוסף מוסיף ומפרט כי "בעניין הוצאת ציציות בישיבה של אשכנזים, באופן שאין לו חיזוק בכך שיוציא ציציותיו בחוץ, (הראשל"צ מציע לספרדים להוציא ציציות באופן שיש בזה חיזוק ביראת שמים. י-כ) הנה אם גם האשכנזים שבאותה ישיבה, חלקם מוציאים הציציות בחוץ וחלקם לא מוציאים, בזה ודאי אין כל חשש ויכול להישאר במנהג אבותיו ולא להוציא הציציות בחוץ".
 
"אבל אם כל האשכנזים מוציאים הציציות לחוץ, והבחור הספרדי מרגיש שלא בנוח להיות שונה מחבריו, יכול להוציא ציציות לחוץ, עד לחתונה, אף אם הסיבה איננה מטעם של חיזוק, כיון שאין זה נגד מרן השולחן ערוך, אלא הנהגת המקובלים".
 (צילום: אהרון והב, כיכר השבת)
המכתב המלא (צילום בלעדי: כיכר השבת)
הגדלה