אאא

הרב דוד כדורי, בנו של זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל, הגיע בשעות הצהרים היום (ה') לנחם את בניו של מרן שר התורה הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בבית ברחוב הקבלן 45, בשכונת הר- נוף ירושלים. 

בפיו של הרב דוד היה סיפור מרתק ישירות מגן עדן. לטענתו, אביו, זקן המקובלים ר' יצחק כדורי זצ"ל נגלה אליו אמש בחלום, וסיפר לו על קבלת הפנים הנהדרת שעשו למרן הרב עובדיה בשמים: "כל גדולי עולם באו לקבל את פניו של מרן במתיבתא של מעלה, חוץ ממני".

לטענת הבן, האבות הקדושים, משה רבינו, התנאים והאמוראים הגיעו, אבל זקן המקובלים הרב יצחק כדורי לא הגיע לקבלת הפנים הנהדרת. 

 לשאלת בנו של הגר"י כדורי - הרב דוד - מדוע הוא לא הגיע לקבל את פניו של מרן הרב עובדיה יוסף בגן עדן, הסביר זקן המקובלים: "אני נמצא במדור אחר - מדור חסידות - ומשם לא יכולתי להגיע למדור בו נערכה קבלת הפנים למרן".