אאא

"אם יגייסו את בני הישיבות נצטרך לעזוב את ארץ ישראל", כך אומר מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף נשיא מועצת חכמי התורה בהתייחסו לסכנת הגיוס המרחפת מעל ראשם של בני הישיבות.

במהלך שיעור שמסר הרב ביום שישי האחרון, בבית מדרשו שברחוב הקבלן 45, התייחס הרב לנושא גזירת גיוס תלמידי הישיבות ואמר: "מרחפת עלינו גזירה קשה, גיוס בני הישיבות, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, רוצים לבטל את הנחת רוח הזה.

"מוקפים שונאים, מוקפים אויבים, והרשעים האלה שונאי התורה - כל זה לא אכפת להם, רוצים לגזור גזירות עלינו, גזירות קשות ורעות, בצרה גדולה אנחנו.

"התורה בסכנה, מתי יהיו תלמידי חכמים אם יגייסו אותם לצבא. רבותי, אנחנו בצער גדול, סכנה גדולה, תחוסו על בניכם, תחסו על בני בניכם שיעסקו בתורה.

"נצטרך חס ושלום לעזוב את ארץ ישראל, ליסוע לחוץ לארץ, בכדי שישחררו את בני הישיבות, אנחנו בצער גדול, לכן עכשיו הזמן שכל אחד ואחד יפתח את ליבו ללכת ולהצביע בשביל המפלגות שהם בשביל התורה".

מרן הגר"ע המשיך ותקף את אלו שמצביעים למפלגות שאינם חרדיות ואמר כי "כל אלה שהם הולכים ופונים למפלגות אחרות אוי להם מיום הדין אוי להם מיום התוכחה, מה יענו ביום פקודה, אוי להם מיום התוכחה, הקב"ה יאמר להם איך עזבתם את התורה שלי בידם של הרשעים האלה, אתם בחרתם בידי הרשעים ששונאים את התורה, הפר עצת אויבנו וקלקל מחשבותם.

"רבותי, אנחנו בצער גדול, תבינו את המצב שלנו, אלה אנשים לא ידעו ולא יבינו, בחשכה הלכו, הם לא יודעים מה זה תורה.

"מי יכול לסבול דבר כזה שיגייסו לנו את הבחורים שלנו, במקום שילמדו תורה, במקום שיתחזקו בתורה, ילכו לגייס אותם, בצרה גדולה אנחנו, לכן רבותי, לא נחריש.

"אל תחרישו, אני לא יכול לישון, יש לי צער גדול מהעניין הזה, איך בחורי חמד שאוהבים את התורה, יש להם חשק ללמוד תורה, ובאים אלה הרשעים ורוצים לבטל אותם מהתורה, לבטל נחת רוח מהקב"ה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו", סיים הגר"ע יוסף את דבריו הנרגשים.

צפו בדברים המלאים של מרן רהב עובדיה יוסף