אאא

מבצע צוק איתן: ראש ישיבת "פורת יוסף" הגאון רבי משה צדקה כתב בימים האחרונים איגרת ארוכה שנשלחה במיוחד לחיילי צה"ל הנמצאים בגבול רצועת עזה ואמורים להיכנס לרצועה להלחם במחבלי החמאס. 

"כיכר השבת" מגיש את עיקרי הדברים: 

"חייל יקר תפקיד גדול ועצום בידך, מעלתך גדולה מאד מאד להיות חלקך ממצילי וממגיני עם ישראל בעזרתו של ה' יתברך, ואמרו חז"ל כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, אשריך שזכית לזה.

"ועתה אחינו, חייל יקר! מאחר שאתה הולך במסירות נפש להצלת ולהגנת עם ישראל עלינו להזכירך יחד עם זה אל תשכח להציל גם את נפשך.

"זכור אל תשכח! שיהודי אתה בן אברהם יצחק ויעקב, השמר נא מכל איסור, מכל עוון, כבד את נפשך היקרה החצובה מתחת כסא הכבוד, אל תשפיל את עצמך במעשים לא רצויים שפלים ומגונים, אלא עשה מעשים טובים ודע שבמעשיך אתה מציל את עצמך ואת כל כלל ישראל.

"זכור אל תשכח! מי היה הצבא של עם ישראל עד שאמרו חז"ל בגמרא מנחות ל"ו, הסח בין תפילה של יד לתפילה של ראש היה חוזר מעורכי המלחמה, כלומר שהיו בוחרים חיילים למלחמה, לא בחרו רק באותם שיש להם כושר צבאי גופני אלא גם כושר צבאי רוחני כלומר אותם שאין בהם חטא כי רק בזכות זה הצליחו במלחמה. 

"אומנם חייל יקר ידענו גם ידענו כי הרבה ניסיונות עומדים לך אך חזק והיה לבן חייל.

"חייל יקר, דע לך כי יהודי לוחם הוא בשני חזיתות לוחם הוא נגד האויב ולוחם הוא ביצרו הרע, ומלחמה בחזית זו היא מיום עומדו על דעתו עד יומו האחרון.

"ועתה חייל יקר אחרי שאתה מודע לדברים אלה ומשוכנע בהם, חפש הדרך שתלך בה מפי ספרים וסופרים.

"מפי ספרים - ספרי הלכה ומוסר, ומפי סופרים - קבע לך רב אחד מוסמך שתשאל אותו כל שאלותיך וכל הירהורי לבך".