אאא

בימים האחרונים הגיע הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה לביקור במעונם של גדולי ישראל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

הגרב"מ אזרחי סיפר לרבנים כי שהה לאחרונה בארה"ב ונפגש עם גדולי ראשי הישיבות והאדמו"רים שהביעו את דאגתם הרבה לנוכח המצב בו שרויה היהדות החרדית בארץ - בפרט בנושא גזירת גיוס בני הישיבות. הרב אזרחי דן עם גדולי הדור אודות האפשרויות להילחם בחוק החדש והצורך להרבות בתפילה כמו גם חיזוק בלימוד התורה.

במהלך השיחה במעונו של מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי, הוא התבטא באורח נדיר ואמר כי אנו נמצאים בחבלי משיח. הגר״ח ציטט את הגמרא בסוף מסכת סוטה האומרת כי לפני ביאת המשיח תיהפך המלכות למינות חוצפא יסגי ופני זקנים ילבינו וכו'.

הגרב"מ אזרחי דיבר על מצבו הכלכלי הקשה של עולם הישיבות, כשמקורבו הרב יעקב גרוסברד הזכיר את הקשיים התקציביים גם בישיבת עטרת ישראל והירידה בתרומות ובתקציבי המדינה.

בתגובה השיב הגר"ח כי "זה נהיה מכת מדינה שלא משלמים משכורות". הגר"ח בירך את ישיבת עטרת ישראל שתעשה חיל ותצא מהמצב הקשה והוציא להפתעת הנוכחים סכום כסף נכבד אותו תרם לישיבה הידועה.