אאא

אלפים השתתפו אמש (מוצאי שבת) במסע הלוויתו של הבחור אליהו סטפנסקי ז"ל בנו של הגאון רבי יעקב סטפנסקי ראש ישיבת "תורה בתפארתה" שנפטר לאחר שנאבק במחלה הקשה במשך חודשים ארוכים. הלוויתו יצאה מרחבת ישיבת פוניבז' לצעירים בבני ברק בראשות מרנן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראשי ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי.

בין המספידים שביכו את הסתלקותו של הבחור, נאמו סבו הגאון רבי שלמה זלמן אולמן רב שכונת "משכנות יעקב" בעיר שדיבר על קיום חשבון נפש מדוע עשה לנו ה' ככה ועל הצורך להתחזק בתורה ויראת שמים. אחריו דיבר הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין בשבחו של הבחור ומשפחתו הידועה.

 (צילום: אלי קובין)
אליהו סטפנסקי ז"ל (באדיבות המצלם)
הגדלה

הגר"ש איינשטיין, ראש ישיבת פוניבז' לצעירים, בה למד בחור, ספד לו וציין את מעלותיו ואת שקידתו העצומה בתורה הקדושה. לאחריו נשא דברים אביו הגר"י סטפנסקי שתיאר כי גם בימי מחלתו היה בנו שקוע בלימוד התורה, וכי למד בספרי מוסר במיטתו. האב הוסיף וסיפר כי בנו לא התלונן מעולם וקיבל את הייסורים בגבורה מתוך אמונה טהורה ותמימה.

לסיום, נשא דברי חיזוק הגאון רבי אליהו מן, שהביא את דבריו של מרן הגר"ח קנייבסקי לפיהם אליהו ז"ל היה תלמיד חכם. עוד אמר הרב מן בשם הגר"ח קנייבסקי כי "המשיח נמצא בדלת ממש. הוא כבר לא מאחורי פתחנו אלא בפתח ממש".