הרב שטרנבוך  (צילום ארכיון: מאיר אלפסי, כיכר השבת)
אאא

הפילוג בעולם הליטאי והקרע בישיבת "חדרה" ממשיכים להסעיר את הצי‏בור החרדי: במהלך מסיבת חנוכה שנערכה בישיבה שבנשיאותו, התייחס ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך לנושא, כשהוא בוחר לתקוף בחריפות את מה שהוא מכנה "הרס הישיבה הליטאית".

"היו כאן בחירות לעירייה" אמר הרב שטרנבוך, "אלו בחרו בנציגים וקיבלו הסכמה מגדולי הדור, ואחרים הצביעו משהו אחר וקיבלו הסכמה גם כן מכמה תלמידי חכמים".

"פרסמו איסור על מי שמצביע בעדם, ובסוף קיבלו (תנועת בני תורה) בב"ב ובירושלים. עשו (דגל התורה) מלחמה בלי רחמנות, כל מי שהצביע אחרת אחת דתו לזרוק אותו מהכוללים, בלי התחשבות בהם ובמשפחתם". 

 לדברי ראב"ד העדה החרדית: "‏החופשיים שמחים שאצלנו יש פירוד ואין אנו יכולים ללחום כראוי כנגד הגזירות שלהם".

"תלמידי חכמים וצדיקים נשארו בלא לחם, פתאום זרקו אותם על סמך עבירה של הצבעה לעירייה, אין לזה תירוץ, בזוהר הקדוש כותב שהשכינה מייללת מצער תלמידי חכמים ועניים, עלינו להצטער בצער השכינה ועל ביזיון התורה".

"‏ואפילו אם טעו והיה להם להצביע ג', מפורש בגמ' שתלמיד חכם שסרח אין מבזים אותו בפרהסיה, וכל שכן לצערו ולרדת לפרנסתו". הרב שטרנבוך הוסיף כי "ברור שיבוא יום והקב"ה יביא אותנו לדין על עלבונה של תורה, מה עשינו כשראינו מאות תלמידי חכמים שתורתם אומנותם וזרקו אותם". 

הרב שטרנובוך התייחס גם לפיצול הליטאי בחדרה, ואמר: "זה מקום מובחר, מהישיבות המפורסמות, מאות תלמידים, הראש ישיבה שם לא לגמרי כפוף, רוצים להרוס ולהחריב".

"כל מי שמשתתף, כל בחור שמשתתף, לדור דור האשם בראשו שיש לו חלק להרוס ולהחריב מקום תורה" אמר הרב שטרנבוך בהתייחסו לבחורים המעודדים את הרס ישיבת חדרה, "אנחנו נעשה מה שביכולתנו, אני לא יודע אם לדבריי יש תועלת, אולי ישתתפו גם אחרים ונוכל להציל".