אאא

קברו של הבדחן המיתולוגי, הרשל'ה מאוסטרופולי, באוקראינה חולל ומהמצבה נעקר המשפט: "רבי הרשל'ה אוסטרופולער, צדיק ירא שמים אשר היה חי בגליציה בדור השלישי בחסידות".

הרשל'ה, קבור במז'יבוז', שם גם קבור הבעל שם טוב. הוא נמנה על חסידיו של רבי ברוך – נכדו של הבעל שם טוב ונחשב לליצן החצר, כאשר באמצעות אמירותיו השנונות היא מוכיח את החסידים על מעשיהם.

לפי הדיווח ב'מעריב', החשד הוא כי יהודים הם שחיללו את קברו של הרשל'ה. הרב ישראל גבאי, ראש היכל הבעש"ט במזי'בוז', המשקם את קברי הצדיקים באירופה, טוען כי היהודים הם שעושים זאת "בגלל שנאת חינם".

עם זאת, גבאי דוחה את הטענה כי קברו של הרשל'ה חולל בשל העובדה כי הוא טמון לצד הצדיקים כמו הבעל שם טוב ונכדו, ואומר כי "הרשל'ה בדרכו היה צדיק".