אאא

עיתון "יום ליום", המייצג את תנועת ש"ס, בחר בדרך מקורית במיוחד בכדי לפרסם לציבור הרחב על קיומו.

השבוע יצאו בעיתון במסע פירסום נרחב בכדי לשכנע לקוחות להיות מנויים על השבועון. מתברר כי בעיתון עלו על קרייאיטיב מנצח כשבחרו לשלוף את השד העדתי מהבקבוק ולגייסו לטובת הקמפיין.

בשלטי חוצות שניתלו בריכוזים החרדיים תחת הכותרת "כמה מקום נשאר על הגזע?", צוייר עץ עם ענפים רחבים עליהן ניצבות עשרות יונות לבנות צחורות מראה, ואילו בענף התחתון, כשמגיעות שני יונים שחורות בכדי לעמוד גם הן על העץ, אומרת להם יונה לבנה גדולה: מצטערים, אין מקום, עברנו את המיכסה, אי אפשר לשלב אתכן.

בכך כמובן רומז העיתון רמז עבה לקהל הלקוחות המזרחי על האפלייה הקיימת במוסדות החינוך החרדיים ועל כך שרק עיתון איכותי לציבור הספרדי יוכל לדאוג למיגור הרדיפה העדתית.

כזכור בשנים האחרונות נלחם העיתון הספרדי מלחמת חורמה בתופעת הגיזענות בציבור החרדי ואף יצא במאמרי מערכת חוצבים בעניין זה, כשהוא תוקף בין השאר גם את העיתון הליטאי "יתד נאמן".