אאא

במכתב עליו חתמו גדולי הדור ומנהיגי הציבור הספרדי, קוראים הרבנים לציבור להפוך את לילות השבת לסדר לימוד מיוחד לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. 

במכתב עליו חתמו הרב שלום כהן, הרב שלום בעדני, הרב משה צדקה והראשון לציון הרב יצחק יוסף, פונים הרבנים בעיקר לרבנים ולגבאי בית הכנסת "לקבוע ולייסד שיעורי תורה בלילות שבת קודש, ברוב עם הדרת מלך ובפרט שיעורי הלכה מספריו של מרן רבינו הגדול זיע"א".

נוסח המכתב המלא


                                                                              קריאה קדושה

אחרי השבר הגדול והנורא שפקד את בית ישראל עם הסתלקותו של רבינו הגדול, עמוד האש שהלך לפני המחנה, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זיע"א, אשר העמיד הדת על תילה, ונשא את משא העם על שכמו עשרות בשנים. 

הננו בזה בקריאה של חיבה אל קהל שלומי אמוני ישראל וביחוד לרבנים ולגבאי בתי הכנסת, לקבוע ולייסד שיעורי תורה בלילות שבת קודש, ברוב עם הדרת מלך ובפרט שיעורי הלכה מספריו של מרן רבינו הגדול זיע"א, לכבודו ולעילוי נשמתו הטהורה. ובפרט בשבתות החורף שהשבת נכנסת מוקדם, ויש זמן רב אחרי הסעודה שאפשר לנצלו ללימוד התורה. 

ובעיקר חובה גדולה כפולה ומכופלת לאברכים ובני הישיבות, אחר החלל העצום בהיפקד מקומו של אביר השקדנים, לאחוז במידותיו ולשקוד שבעתיים על דלתי תורה. וכפי שהעיד מרן רבינו זיע"א על עצמו, שעיקר התעלותו היתה בלימוד בזמנים אלו. וידוע גודל חשיבות הלימוד בשב"ק, וכדברי רבינו ה"בן איש חי", שהפעולה הנעשית מעסק התורה ביום שבת, גדולה אלף פעמים יותר מימות החול. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וזכות רבינו מרן זיע"א תהא חופפת על כל המייסדים שיעורים אלו, ועל המשתתפים והלומדים, שהקב"ה ישפיע עליכם שפע ברכה והצלחה, ויזכו לכל מילי דמיטב, אורך ימים ושנות חיים מתוך אושר ועושר וכל טוב, עדי ובא לציון גואל, אכי"ר.

                                                                              באנו על החתום

יצחק יוסף          שלום כהן          העניין חשוב מאוד תמיד, ובמיוחד בתקופתנו הקשה                   משה צדקה                                                                         שרבו הגזרות והצרות על עולם התורה, השם ישמור. 

                                                                             שמעון בעדני 

                                                  

מכתב הרבנים
מכתב הרבנים