אאא

"עצרת המיליון" שתיערך ביום ראשון הקרוב בשעה 16:00 בכניסה לירושלים בה ישתתפו מאות אלפים מבני הציבור הדתי והחרדי ברחובה של עיר למעמד תפילה המונית ומחאה כנגד גזירת הגיוס מביאה לשאלות הלכתיות מעניינות בנוגע להשתתפות בהפגנה הנדירה.

רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין נשאל האם יש לברך בשם ומלכות בעצרת האדירה ברכת "חכם הרזים", ברכה מיוחדת הנאמרת כאשר רואים שישים ריבוא מישראל במקום אחד.

צדדי השאלה הם, שמחד צפויים להשתתף כמות גדולה כזו של אנשים, אך מאידך מספרם המדויק לא צפוי להיות ברור וכן העובדה שלא יהיה ניתן לראות בבת אחת את כולם, ועל כן יש להסתפק האם ניתן לברך את הברכה הנדירה.

הגר"י זילברשטיין, השיב שבכדי לצאת מהספק ולברך לכתחילה לפי כל השיטות, כפי שכבר פסקו החת"ם סופר וכפי שנהג הרב מפוניבז' בספק ברכות בפדיון הבן, מאחר והיה כהן, הרי שיש ללמוד את ההלכה ואז בתוך הדברים לומר את הברכה בשם ומלכות.

אתר "כיכר השבת" מביא בפני הגולשים את  ההלכה במלואה, אותה יש לומר לפי הוראת הגר"י זילברשטיין, מתחילתה ועד סופה, וכך ניתן לברך לכתחילה בשם ומלכות את הברכה הנדירה:

"הרואה שש מאות אלף בני אדם עומדין כאחד, אם גויים הם - אומר 'בושה אימכם מאוד, חפרה יולדתכם; הנה אחרית גויים, מדבר צייה וערבה' (ירמיהו נ,יב); ואם ישראל הם ובארץ ישראל - מברך: 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, חכם הרזים'. הרואה חכמי אומות העולם, מברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שנתן מחכמתו לבשר ודם; חכמי ישראל, מברך שנתן מחכמתו ליראיו; מלכי אומות העולם, מברך שנתן מכבודו לבשר ודם; מלכי ישראל, מברך שנתן מכבודו ליראיו" (רמב"ם, הלכות ברכות, פרק י' הלכה י"א)