אאא

קריאתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל להרבות בלימוד התורה בימי שישי ושבת, אז מטבע הדברים ישנו רפיון בלימוד, מביאה להעלאת יוזמות שונות, שחלקן נדחות על הסף על ידי גדולי ישראל.

לפני שבוע פורסם מכתבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן אליו הצטרף מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בו קראו "להתחזק ולהרבות בלימוד התורה ברציפות ובלא מפריעים, ובפרט בימים שיש בהם רפיון כגון ימי שישי ושבת אשר הרפיון בהם רב, ולקבוע בהם סדרים שיתחזקו בהם מאוד בלימוד התורה".

"וע"י שנתחזק בעסק התורה ובתפילה", מוסיפים גדולי ישראל, "נקווה כי יסיר מעלינו כל גזירות רעות וקשות ונזכה  במהרה למאלה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

קריאתם של גדולי ישראל הביאה להתעוררות גדולה בהיכלי הישיבות, ובסוף השבוע האחרון בתי המדרש התמלאו בלומדי התורה.

באחד מכוללי "שישי שבת", העלו יוזמה להוסיף סדר לימוד בערב שבת, לפני הדלקת הנרות, בעקבות קריאת גדולי לחיזוק הלימוד בימי שישי ושבת.

בטרם הוציאו את היוזמה אל הפועל, עלו מנהלי הכולל למעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן, כדי לשמוע את דעתו באשר לקביעת סדר הלימוד לפני הדלקת הנרות.

להפתעתם, ראש הישיבה הורה בנחרצות לא יעשו כן בשום פנים ואופן.

את הוראתו נימק הגראי"ל בכך שהזמן שטרם הדלקת הנרות הוא הזמן "הלחוץ ביותר בבית במשך השבוע וזו אכזריות להשאיר כך את האישה לבד".

ראש הישיבה הוסיף ואמר כי "מי שרוצה ללמוד ואשתו רוצה שהוא ילמד - תבוא עליו ברכה. אבל לקבוע סדר לזה בשום אופן לא".

"מי שבכל זאת רוצה", הוסיף ראש הישיבה לסיום, "שיחשוב בלימוד".