אאא

מבצע "צוק איתן": הציבור החרדי מתגייס בתפילה ובלימוד תורה להצלחת המערכה ולשלום עם ישראל וחיילי צה"ל הפועלים ברצועת עזה כדי למגר את טרור החמאס.

הבוקר (שלישי) שיגרו בוועד הישיבות לכלל מוסדות התורה בארץ ובתפוצות מכתב חיזוק מיוחד הקורא על דעת גדולי ישראל לאברכים ובני הישיבות להתחזק בלימוד התורה ובפרט בימי שישי.

תחת הכותרת: "קריאה אל כל בני התורה המסולאים הי"ו", נכתב: "על דעת מרנן ראשי אלפי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, לרגל המצב הקשה השורר בארץ הק' נקראים בני הישיבות הק' והכוללים להתחזק ביתר שאת ועוז בלימוד התורה הקדושה כי היא חיינו ואורך ימינו, בשמירת סדרי הישיבה הקבועים וביותר בערבי שבתות וכיו"ב בהם נדרש חיזוק מיוחד".

"וכאמרם ז"ל "כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו", ואף להוסיף ולהגביר חילים לתורה בריבוי ספסלי בית המדרש כהנה וכהנה דתורה מגנא ומצלא", כותבים הןועד.

בוועד מוסיפים כי "בתנא דבי אליהו פ"ו אי' עה"פ הביאני המלך חדריו "כשם שיש להקב"ה חדרי חדרים בתורתו כך יש להם לתלמידי חכמים לכל אחד ואחד חדרי חדרים בתורתו, ואם ראית     שהיסורין ממשמשין ובאות עליך רוץ לחדרי תורה ומיד היסורין בורחין ממך שנאמר לך עמי בא בחדריך" וגו'".

ומסיימים את מכתבם: "וזכות התורה תגן עלינו ועל העם היושב בציון לראות בנחמה בגאולתינו בבנין בית המקדש במהרה".