אאא

בצל גזירת הגיוס שעדיין מרחפת מעל ראשם של בני הישיבות, הורה אמש (רביעי) מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן לבני הישיבות לארגן שלושה ימי לימוד רצופים לביטול הגזירה.

מכתבו של ראש הישיבה יועד בתחילה רק לישיבת "ארחות תורה" שבראשותו, אך בשל המצב הוא הוסיף וייעד את המכתב לכל בני הישיבות.

"היות שיש קיטרוג גדול מאוד", כותב מרן ראש הישיבה, "ויכול לגרום הרס מקומות התורה בארץ ישראל, ראינו צורך להשתמש במה שיעץ הרמח"ל זצ"ל, ללמוד ג' ימים ברציפות על-ידי שכל אחד יקבל ללמוד כמה שעות ברציפות במשמרות".

"ויש לקוות", מוסיף ראש הישיבה, "כי יהיה סייעתא דשמיא ונזכה להמשיך לימוד התורה, יתרבה עמליה ולומדיה כן יהי' רצון א.ס.".

בכל היכלי הישיבות מתארגנים לקיים את הוראתו של ראש הישיבה וללמוד ברציפות שלושה ימים, החל מהבוקר יום חמישי ועד למוצאי השבת, כאשר כל בחור יקבל על עצמו ללמוד מספר שעות ברציפות.

בישיבת מיר הגדולה בעולם, בשכונת בית ישראל בירושלים, תלתה ההנהלה מודעה לבני הישיבה, בקריאה להתחזק בלימוד התורה ובלימוד שלושה ימים ברציפות.

"עקב הגזירות הקשות על עולם התורה, קוראים מרנן גדולי הדור שליט"א ועמם מורנו ראש הישיבה שליט"א להתחזק בלימוד התורה בכל כוחנו ובג' הימים הקרובים [מיום חמישי בשעה 9 בבוקר ועד יום ראשון בשעה 9 בבוקר] שלא ייפסק קול התורה בבית המדרש בישיבתנו הק', וענין גדול בזה לבטל הגזירות", נכתב במודעת הנהלת ישיבת מיר.

לצד המודעה, נתלו רשימת שעות של שלושת הימים, ובני הישיבה שקבלו על עצמם ללמוד ברציפות מתבקשים לרשום את שמם לצד השעות המתאימות.

"הלימוד אפשרי בכל אחד מבתי המדרש בישיבה הקדושה", נכתב במודעה, "ע"פ הוראת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, אלו הלומדים במשמרות שבזמן התפילות הוא על דעת שלא יפסידו תפילה בציבור".

בתוך כך, הורו מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ש וואזנר לבחון אפשרות לאמירת תהילים על-ידי תינוקות של בית רבן בכל רחבי העולם באותה שעה לעמוד בתפילה וזעקה בטל את גזירת הגיוס.

בשעות הערב אמש, התכנסו חלק מחברי ועד הישיבות לדיון מיוחד בעניין גזירת הגיוס, בה הוחלט לעמוד על המשמר עד מסירות נפש לקיום הישיבות והכוללים ללא ויתור כלשהו.

בין המתכנסים בוועד, השתתפו הגר"ש אויערבך, הגר"ש רוזנגרטן ר"י בעלזא, הגרב"מ אזרחי ר"י עטרת ישראל, הגרש"ב סופר ר"י ערלוי, הגר"י עדס ר"י קול יעקב, הגרמ"י שלזינגר ר"י קול תורה והגר"ש אלתר ר"י שפת אמת.

הבוקר, מתפרסם בעיתונים מודעה מטעם הוועד בה נכתב: "בשעה קשה זאת לעם התורה כלל ישראל, כאשר על הפרק עומדת הגזירה הנוראה של גיוס בני הישיבות הקדושות נשמת אפם ומאור עיניהם של עם ישראל, התכנסנו בזה ראשי הישיבות שהן מבצרי התורה שמדור דור, כדי לחזור לקיים ולקבל על עצמינו לעמוד על המשמר בכל כוחינו עד מסירות נפש לקיים בדביקות משימת כל המשימות קיום הישיבות הקדושות והכוללים  והתפתחותם בלי ויתור כלשהו".

"אנו סמוכים ובטוחים כי הקב"ה ירעיף עלינו רוח וכח ממרום לעמוד בפני גזירה  נוראה זו במסירות נפש כאשר עמד כלל ישראל בכל הדורות. ובסיעתא דשמיא תרבה תורה בישראל", לשון הודעת ועד הישיבות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לסיום נכתב, "הכותבים מתוך תפילה ותקווה כי גוזרי הגזירות יחזרו בהם ויכירו את האמת הבלתי מתפשרת שאין לנו שיור אלא התורה הזאת בצורתה מדור דור שהיא זכות קיום של כלל ישראל".

בנתיים, בעדה החרדית ממשיכים בארגון עצרת התפילה של ילדי תשב"ר שתתקיים ביום שני הקרוב בשעה 17:30 על-פני כיכר השבת בירושלים.

במודעה מעם חברי בד"צ 'העדה החרדית', עליה חתום גם הגאב"ד הגרי"ט וייס, הראב"ד הגר"מ שטרנבוך וחברי הבד"צ, נכתב כי הכינוס הוא "להתחנן לבני בורא עולם להסיר מעלינו הצרה הזאת, ולהרים קול מחאה עצומה בתהלוכת מחאה ברחובה של עיר".

עוד נכתב במודעה כי "בהמשך למחאות ועצרות התפילות שהתקיימו כבר בימים אלו לקדם את פני הרעה, הננו קוראים לכינוס תלמידי התשב"ר אשר כוחם רב להעביר רוע הגזירה ולעצור בעד המשחית".

המודעות בישיבת 'מיר'. צילום: כיכר השבת
המודעות בישיבת 'מיר'. צילום: כיכר השבת
'יתד' הבוקר. צילום: דף הפייסבוק 'חברי יתד נאמן'
'יתד' הבוקר. צילום: דף הפייסבוק 'חברי יתד נאמן'