אאא

העיתון "יתד נאמן" מקדיש הבוקר (רביעי) את מאמר המערכת למצב הביטחוני הקשה וללחימה בעזה וקורא לשלטון בישראל לשמור על עולם התורה כיוון שרק בזכות כך תשרוד הארץ באורח ניסי.

"כאשר רבי יוחנן בן זכאי היה מוטל על ערש דווי, נכנסו תלמידיו לבקרו. בכה רבי יוחנן. "נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה"? – שאלו אותו. תשובתו של רבם הגדול, הדהימה את התלמידים: אינני יודע באיזו דרך מוליכים אותי", נכתב במאמר.

"רבי יוחנן בן זכאי, הוא אינו יודע? הרי גדול הדור היה. כל ימיו עסק בתורה והעמיד תלמידים הרבה. הוא – נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק – ממה היה לו לחשוש? אלא, שרבי יוחנן קבל את ההחלטה החשובה ביותר בתוך סערת התקופה. בשעת חורבנה של ירושלים, הוא העביר לרומאים משאלה נחרצת: "תן לי יבנה וחכמיה". הוא ידע שכל עוד שייוותר מקום תורה ולומדיה ימשיכו בתלמודם, עם ישראל ימשיך בדרך אל הנצח. הוא יפרח מחדש, יתנער מעפרו. נכון, בנסיבות ההן, הוא יכול היה לבקש משאלות נוספות, אחרות. עם זאת הוא בחר להטיל את מלוא כובד משקלו, על הנקודה הקיומית ביותר: לימוד התורה. אם יש תורה, יש עם. אם חלילה לא ינצלו חכמי התורה, לא תועיל ירושלים. אזי, חלילה, ינותק צינור החמצן".

"צודקים ההיסטוריונים", כותב העיתון הליטאי, "לא חורבנה של יהודה היה בגדר נס, כי אם קיומה במשך כאלף שנה, בעוד שקיום זה היה חסר כל בסיס טבעי. כל התפתחותו של עם ישראל, כניסתו בחוג העמים בתור מדינה עצמאית, ללא כוח שלטון וללא כל סיכוי של קשירת ידידות או כריתת ברית עם עמים אחרים – היו בגדר נס. הלא מדינה זו היתה שונה ומנוגדת לחלוטין לכל יתר המדינות. היא הוטלה לנקודה גאוגרפית בההיתה למרמס תחת רגלי כובשי העולם ומכל צד היתה פתוחה לתאוות לב אויביה. יהודה נפלה, איפוא, בדרך הטבע, כאשר חדל נס קיומה...".

"יתד נאמן" משליך מההיסטוריה על אירועי התקופה האחרונה וכותב: "כיום, כאשר עתידה של ארץ הקודש והיושבים בה ניצבים בצומת של הכרעות, המצב נורא, כי ההכרעות אינן נמצאות בידיהם של תלמידי ריב"ז וממשיכיו, אם לנקוט בלשון המעטה. ההתנהלות בדרך הפוליטיקה והדיפלומטיה, היא מתכון בדוק לאסון. כי הקיום שלנו, בעבר ובהווה, אינו טבעי".

"אף פרשן – אם הוא דובר אמת, לא יוכל לפרשן את מה שארע במבצע "צוק איתן", בדרך הטבע", טוען העיתון, "הכמות האדירה של הטילים שלא גבתה מחיר דמים, היא נס. עצם המלחמה שנכפתה על ישראל ובכך נמנע מגה פיגוע וטבח נוראי באזרחי הדרום ע"י מחבלים שתכננו לחדור בראש השנה מן המנהרות, הוא נס. המודיעין לא הודיע, כי הוא לא ידע, ולא תועיל ועדת חקירה!".

"ישראל לא יכולה לשרוד בדרך הטבע, בלב אזור שוחר רע, שהולך ומתחמש בטילים גרעיניים ארוכי טווח. קשה לסמוך על נבכי הדיפלומטיה והתמיכה של מעצמות צורכות נפט מוסלמי, לטווח ארוך. האשראי של אומות העולם, כבר פג. הדרך הטבעית, אינה יכולה להנפיק לעם היושב בציון, פוליסת ביטוח לשלווה. לא צריך עדשה מגדלת כדי להבחין כי בדרך הטבע, הישיבה הנוכחית בארץ כבר "נפלה". אם יחדל ח"ו הנס הקיומי, תהליך החורבן ר"ל, הוא "תהליך טבעי של ההיסטוריה" – כלשון הרב הירש", נכתב במאמר.

"בנסיבות הקיימות", דורש לסיום העיתון מהממשלה בישראל, "ניתן להפנות להנהגה הישראלית תביעה נחרצת: אל תשברו את חומות המבצר המגונן. המגאפון של עם ישראל זועק: הניחו ליבנה וחכמיה. אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. אין דבר אחר שיכול לעמוד מול איל הברזל, שמבקש לנגח את קיומנו. חידלו מלהרעיל את בארות הרוח של העם, במדיניותכם וחוקיכם. אל תנסו להפוך את העם היהודי ל"כאחד העמים בית ישראל". זוהי התאבדות קולקטיבית. זוהי הכנסת הראש מרצון, לתוך הגליוטינה של ההיסטוריה. מלאו את מחסני החרום בנשק האפקטיבי היחיד – קול התורה. אל תטרידו אותם בהטרדות פוליטיות, שמסכנות גם אתכם. זהו סוד קיומנו. זהו פשר הנס. אחרת, בלי יבנה וחכמיה, לא יעזרו הפעולות הקרקעיות, הפסקות האש, המשאים והמתנים. רק הם יכולים להציל את 'ירושלים'".

"גם הציבור החרדי חייב לחדד את ההבנות האלה. לא זקוקים לעזרה שלנו. לא צריכים "עידוד". לא צריכים "משלוחים", גם אם זה מצטלם טוב. הם צריכים את התורה שלנו, כי אנחנו נושאים בנטל, ללא שוויון. נחוצה התפילה שלנו. עכשיו שום דבר, כלום, מלבד לימוד תורה! אסור שיהיו עריקים. כי על מה אבדה הארץ? על עוזבם את תורתי!", כותב העיתון לסיום.