אאא

לאחר שבתחילת השבוע כתבנו כאן על החשש כי יהודים שנימולו בשירז ערלים, הוציא שלשום הרב שלמה מחפוד מכתב המרוה ליוצאי הערים שירז ויזד להבדק.

הרב מחפוד חושף את שמות המוהלים שמלו שלא כהלכה, ומבקש מילדי שירז ויזד שנימול על ידם בשבעים השנים האחרונות ללכת ולהיבדק. 

"לאחר בדיקה מקיפה של הרבה יהודים, התברר שמי שנימול בשירז וביזד ע"י המוהלים: ראים מאולה צדק, ואביו, בשבעים שנה האחרונות, צריך לעבור בדיקה האם נימול כהלכתו. 

היות שבבדיקה נמצאו כמה יהודים שנימולו על ידי המוהלים הנ"ל והינם ערלים גמורים.

בברכה שלמה מחפוד". 

כזכור רבני ארגון 'ברית יוסף יצחק' העוסק בהוראת והפצת מצוות הברית בארץ ובעולם, חשפו כי יש חשש שיהודים יוצאי העיר שירז שבפרס אינם נימולים כהלכה והרי הם ערלים מדאורייתא.

הסיפור החל, כאשר בהרצאה שערך הרב ירון עמית, מרבני הארגון בעיר בת ים ב-י"ג תמוז, הוא הבהיר לנוכחים כי לעתים יש עודף במילה, והמילה איננה כשירה. בעקבות הדברים שלמה כהן אחד הנוכחים, ביקש להיבדק.

הממצאים היו מפתיעים מאוד - התברר כי שלמה נימול רק באופן חלקי. ועל פי הלכה הוא היה ערל מדאורייתא.

לאחר שהתעורר חשד כי משהו לא כשורה, ב'ברית יוסף' יצחק שוחחו עם ארבעת אחיו של שלמה, וגם הם נבדקו, ונמצא שגם אצלם יש בעיה במילה שלא כהלכה.

   • קרא עוד: חשש: יהודים יוצאי שירז ערלים

החוששים כי נימולו על ידי אותם מוהלים שלא כהלכה מוזמנים להתקשר לטלפונים הבאים בארגון ברית יוסף יצחק:

 052-7707708       או     03-7562277