אאא

האסון הכבד שאירע ביום שלישי לפנות בוקר, בו נספו שמונת בני משפחת אטיאס ברגע אחד, בתאונת דרכים מחרידה, עורר אצל רבים הרהורי תשובה, אך גם שאלות באשר לסיבת התאונה בה נהרגו ילדים קטנים במיתה משונה.

מוהרא"ש שיק מברסלב, נשאל אמש במדור 'שאלות ותשובות בחסידות ברסלב' באתר 'ברסלב סיטי', "הרי הילדים הקטנים לא עשו כלום ולא חטאו, אז איך הם מתו במיתה משונה כל-כך?".

בעקבות השאלה, השיב מהורא"ש שיק במכתב ארוך, בו הדגיש כי לשאול שאלות ולחקור חקירות בעקבות האסון, אך עלינו להתעורר בתשובה שלימה.

בתשובתו, כותב מוהרא"ש: "אנחנו מאמינים בהקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה שהוא עושה", כתב מוהרא"ש, "ואין שום ספק וספק ספיקא שהכל בחשבון צדק, אפילו דברים שאנחנו לא מבינים על פי השכל הקטן שלנו, כי יכול להיות פה עניין של גלגולי נשמות וכו', או לעבור איזה תיקון וכו', אין אנו יודעים כלום".

"יש זמן שצריכים לידום ולשתוק, ולא לשאול שאלות "למה הם"? "ומה חטאו ילדים קטנים"? יש דברים שאנחנו לא מבינים ואי אפשר להבין. ולכן אין לשאול שאלות, ואין לחקור שום חקירות, אלא דבר אחד אנחנו צריכים להתעורר בתשובה שלימה, ולזכור היטב שיש דין ויש דיין, ואין העולם הפקר", הוא מוסיף וכותב.

"על כל אחד ואחד מאתנו לחזור בתשובה שלימה על כל עוונותינו המרובים שעשינו כל מיני שטויות, כי מי יודע אם לא נקבל פתאום מכה כזו שלא חלמנו עליה, ובזה שנתעורר בתשובה וחרטה אמיתית, והיה זה שכרם וזכותם של הקדושים שנשרפו, שעל ידיהם נתעוררו אלפים ורבבות יהודים לחזור בתשובה שלימה", כותב מוהרא"ש.

מוהרא"ש ממשיך וכותב כי "מהאסון הזה של משפחה שלימה שהיו יראים ושלימים ובעלי צדקה וחסד, שנספו באופן טראגי כזה, עלינו להתעורר מהשינה העמוקה שלנו ונחזור בתשובה שלימה אל הקדוש ברוך הוא, ונתחיל להקפיד על שמירת שבת, ועל אכילת כשר, ולא לצער את הזולת, ומכל שכן שלא לגנוב ולעשות עוול להזולת, וזה הזכות יהיה לקדושים שנספו בצורה איומה כזו".

"על כל פנים עליך לזכור שיש דברים שאנחנו לא יודעים וכו', ולא מבינים וכו', ואי אפשר להבין וכו', כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) שעל הקדוש ברוך הוא אין שום קושיות, כי מהשכל הקטן שלנו יש הרבה דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין, ולכן לא כדאי לחטט אחר קושיות וספיקות, אלא להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולהצדיק את הדין", מוסיף מהורא"ש.

לסיום, הוא כותב כי "הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, וכבר לא נשמע שוד ושבר בגבולינו, וכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה אליו יתברך, והוא יגאלנו גאולת עולם בבנין בית המקדש במהרה בימינו".