אאא

מחקר חדש מטריד בימים האחרונים את הארגונים האנטי-דתיים: רוב היוצאים בשאלה חוזרים לבסוף בתשובה.

המחקר מתייחס לצעירים מהציבור הדתי-לאומי, אבל אין ספק כי התוצאות משליכות גם על היוצאים בשאלה במגזר החרדי.

בשנים האחרונות מנסים לא מעט ארגונים - הנתמכים על-ידי קרנות אנטי-יהודיות - לסייע לצעירים החוזרים בשאלה. תוצאות המחקר מגלות שלמרות הכסף הרב שנשפך עבור אותם צעירים, רובם - 75 אחוזים! - חוזרים לבסוף בתשובה. רובם נקלטים בישיבות שונות ברחבי הארץ המספקות להם מענה רוחני, בסיוע אנשי צוות מתאימים. 

בערוצי הרדיו החילונים ניסו לפרוך את המחקר - שהתבסס על נתוני אמת. "המחקר קצת הזוי, זה לא יכול להיות", טענה חרדית לשעבר, בראיון בתחנת 103.

חרדים במספרים

לקראת יום הכיפורים, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר מיוחד המגלה שורת נתונים מעניינים על יחס החברה הישראלית-יהודית לדת ולמסורת.

במסגרת הסקר רואיינו כ-7,500 איש מכל רחבי הארץ, המייצגים כ- 4.7 מיליון איש בגילאים אלה.

על פי ההגדרה העצמית של המשיבים לסקר, בקרב האוכלוסייה היהודית בני 20 ומעלה קיימים 8% חרדים, 12% דתיים, 13% מסורתיים-דתיים, 25% מסורתיים לא כל-כך דתיים, ו- 42% חילונים.

מנתוני הסקר עולה כי 5% מהיהודים מגדירים עצמם "חוזרים בתשובה": 22% מהחרדים מגדירים עצמם "חוזרים בתשובה", 17% מהדתיים ו- 9% מהמסורתיים-דתיים.

עוד עולה מהסקר, כי 72% מכלל היהודים בגיל 20 ומעלה, ביקרו בשנה האחרונה בבית-כנסת: 76% מהגברים ו-68% מהנשים. 24% מהחילוניים ביקרו בבית הכנסת בראש השנה או ביום כיפור (בשנה האחרונה).