אאא

מבצע צוק איתן: חודשים רבים לאחר פטירתו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, ברחוב הקבלן 45 ממשיכים כל העת לעבור על ספרי הרב והכתבים שנשארו בין הספרים בכדי לשמור ולתעד אותם.

בסוף השבוע גילו בני הבית באחד הספרים, דף של הרב שכתב בכתב ידו, במזמן מבצע "עמוד ענן" עליו כתב "מי שברך" מיוחד לשלום חיילי צה"ל, מסמך שלא פורסם עד כה.

"כיכר השבת" מגיש את המכתב המקורי של הברכה המיוחדת והתמלול המלא לשלום חיילי צה"ל הנלחמים ברצועת עזה.

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא ברחמים עלינו ועל כל עמך ישראל, ותצילנו ותושיענו מיד כל אויבינו ושונאינו ומכף כל מבקשי רעתנו, הפר עצתם וקלקל מחשבותם. ולא תעשינה ידיהם תושיה. וכמו שנאמר עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. ונאמר, ה’ הפיר עצת גויים הניא מחשבות עמים. ויהי רצון שחרבם תבא בלבם וקשתותם תשברנה

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אנא ה’ יהמו נא רחמיך עלינו ועל כל עמך ישראל, עמוד נא מכסא הדין, ושב על כסא הרחמים. ותכנס לנו לפנים משורת הדין, ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ותגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, למען רחמיך. ותקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו.

"קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך"

אנא ה’ שמור והגן על עבדיך צאן מרעיתך חיילי צבא ההגנה לישראל, הצילם מפח יקוש, לא תאונה אליהם רעה, ונגע לא יקרב באהליהם, ותצילם מכל מיני פורענויות ותאונות המתרגשות לבא בעולם. ושלח נא רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. ושמע נא לקול תחינתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך שומע תפילה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי

ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום

אמן ואמן

 (צילום: פלאש 90)
כתב קודשו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל