אאא

"בזעקך יצילוך קיבוציך", כך נפתחת זעקתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל חברי שלוש מועצות גדולי וחכמי התורה שליט"א על גזירת הגיוס תוך קריאה להשתתף בעצרת התפילה והמחאה שההכנות לקראתה נשלמות בימים אלו.

"אליכם, אחינו כל בית ישראל: קראו אל ד' בחזקה, והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים", פותחים גדולי ישראל את קריאתם המשותפת לקראת "עצרת המיליון" ביום ראשון הקרוב בכניסה לירושלים.

"נסערים ונרעשים מפני חילול שם שמים ברבים, מאותה כוונת-זדון שלטונית בראשות ראש הממשלה למנוע מלומדי תורה ללמוד בישיבות, לגייסם בכח לצבא, ולאיים על אלו שלא יעשו כן, שיידונו כעבריינים בעונשי כלא ומאסר", כותבים גדולי ישראל באשר להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל עונש מאסר על לומדי התורה.

"אף שבטוחים אנו שנצח ישראל לא ישקר", ממשיכים גדולי ישראל במכתבם, "ותלמידי הישיבות והכוללים לא יתגייסו לצבא, לא ייכנעו לפיתויים ועונשים, ולא ישתפו פעולה עם תוכניות הצבא במרכז מיון חרדי ושאר תוכניותיהם. אלא יעמדו איתן על משמרתם להגות בתורתנו הקדושה יומם ולילה. אך בראותנו כבלע את הקודש, בניסיונות בלתי פוסקים של הממשלה והעומד בראשה, לעקור ולקעקע את לימוד התורה, ואת יסודות הדת והאמונה בכל העניינים הנוגעים ליהדות, בכל הדרכים העומדים לרשותם ובראשם הגיוס בכפיה, אנו רואים בדברים אלו הכרזת השלטון על מרד במלכות שמים ועל מלחמת דת, כפי שנעשו ע"י משטרים אפלים בתולדות ההיסטוריה".

שעות אחדות לאחר פרסום ה"קול קורא" לראשונה ב"כיכר השבת", הוחלט להוסיף את המילים: "בפרט שרוצים להשליך לומדי תורה לכלא".

"לעת כזאת אנו קוראים בקול גדול: "עת צרה היא ליעקב", ואנו חפצים לעשות הכל כדי ש"ממנה יוושע". וכבר אמרו חכמינו ז"ל, שתולעת יעקב – אין כוחה אלא בפה, וזו אומנות אבותינו אשר בידינו, בה אחזנו בכל הגלויות ובה נאחוז גם לעת הזו, מול גזירות קשות ואיומות", כותבים חברי שלוש המועצות.

גדולי ישראל ממשיכים וקוראים לכלל הציבור, אנשים וטף, ונשים כפי יכולתן, להשתתף בעצרת: "ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים" – ואשר על כן,  הננו קוראים לאחינו כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם לאחוז באומנות אבותינו בידיהם לקדש שם שמים ולקרוא אל ד' בחוזקה – לחלות ולחנן פני אבינו שבשמים לרחם עלינו כאב על בנים – ולהשתתף כולם כאחד יחד, אנשים וטף, ונשים שביכולתן להשתתף - בעצרת תפילה קדוש שם שמים ומחאה המונית - באופן הראוי לציבור יראי ה', מבלי להיגרר להתגרויות - אשר תתקיים אי"ה במקהלות רבבות עמך בית ישראל, ביום ראשון, ראש חודש אדר שני תשע"ד, בשעה 4 אחר הצהריים במבואות הכניסה לעיה"ק ירושלים ת"ו".

"כינוס המועצות" ההיסטורי נגד חוק הגיוס •  צפו בוידאו בלעדי

בשל החשש מפני אי אלו אנשים קיצוניים וחסרי אחריות שעשויים לעשות מעשים אשר אין דרך התורה נוחה מהם, מדגישים שלושת חברי המועצות בקריאתם כי העצרת ראוי לה שתהיה באופן הראוי לציבור יראי ה' "מבלי להיגרר להתגרויות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"והשי"ת ישמע שוועתנו ויקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, ויחיש לגאלנו ולהוציאנו מצרה לרווחה ומאפילה לאור גדול בב"א", מסיימים גדולי ישראל את מכבתם המשותף.

על החתום, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומועצת חכמי התורה של ש"ס.

בתוך כך הולכות ונשלמות ההכנות הלוגיסטיות לקראת עצרת הענק. אמש התקיימה ישיבה מיוחדת של כל ראשי ועדת ההיגוי מסיעות דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס בה הוכרע כי לא תהיה בימת כבוד לרבנים בשל הקושי שבדבר וכי כל אדמו"ר, ראש ישיבה ורב יעמוד בקהל יחד עם תלמידיו וקהל עדתו, כשבימת תפילה מיוחדת תמוקם בסמוך לבנייני האומה.

היום בצהריים יקיימו ראשי וועדת ההיגוי תדרוך במקום כהיערכות לקראת עצרת המליון.

על פי הוראתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ישתתפו בעצרת כל בני הישיבות קטנות וישיבות גדולות וכוללי האברכים מכל רחבי הארץ, זאת לצד ילדים מגיל 9 שעליהם להגיע בליווי מבוגר. באשר לנשים ובנות הסמינרים הכריע מרן הגראי"ל כי אלו שמחוץ לירושלים יישארו בביתו ויאמרו פרקי תהילים יחד עם הקהל בשעת עצרת התפילה, כשבנות ונשי ירושלים יעמדו במתחם מיוחד שיוקצה בעבורן ברחוב יפו.

מכתבם של שלושת חברי מועצות גדולי וחכמי התורה
מכתבם של שלושת חברי מועצות גדולי וחכמי התורה