אאא

עם ישראל מתלכד בתפילות להשבת החטופים. בבתי הכנסיות ובהיכלי הישיבות בכל ריכוזי היהדות החרדית בארץ ובתפוצות, התקיימו במהלך השבת האחרונה תפילות נרגשות למציאתם במהרה בבריאות של הנערים החטופים יעקב נפתלי בן רחל, גילעד מיכאל בן בת גלים ואייל בן איריס תשורה.

בבתי המדרשות נענו לקריאתם של מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ושר התורה הגר"ח קנייבסקי, ואמרו ברוב עם פרקי תהילים לאחר התפילה.

יצויין, כי גם בבית הכנסת לדרמן במניינו של מרן הגר"ח קנייבסקי עצמו ובהשתתפותו, נאמרו פרקי תהילים למען בני הישיבה החטופים.

במקביל, בבתי כנסיות רבים קיימו את הוראתו של הגאון רבי שמואל אוירבך, ואמרו אחרי תפילות ערבית ושחרית של שבת את הפרקים: פ"ג ק"ל וקמ"ב שבתהילים. בהיכלי הישיבות פוניבז', מיר וחברון, נאמרו תפילות על ידי בחורי הישיבה לאחר תפילת ערבית של ליל שבת.

כזכור, שעה קלה לפני השבת, הגיעה אחת האמהות של הנערים החטופים כשהיא נסערת ובוכיה אל מעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי, שאיחל לה כי ימצאו אותם בקרוב, וביקש מכלל הציבור להתפלל וללמוד למציאתם מתוך בריאות שלימה.

בנוסף, התקשרה אחת האמהות אל ביתו של מרן האדמו"ר מבעלזא בבקשה כי יתפלל על בנה ועל שאר החטופים. האדמו"ר העניק את ברכתו כי יימצאו בשלום וביקש מכלל החסידים בכל רחבי העולם להתפלל ולומר פרקי תהילים.