אאא

רק אתמול התקיים הדיון בבית משפט העליון בעתירת עמותת 'נוער כהלכה' כשנשיאת בית המשפט העליון אמרה לנציגי משרד חינוך: "נעשה הכל למען ביעור האפליה העדתית - זאת סיסמה ולא מציאות בשטח". 

לידי 'כיכר השבת' הגיעו היום מסמכים פנימיים שגיבש משרד החינוך, ובהם הוראות והנחיות למנהלי הסמינרים ובתי הספר החרדיים, לקראת הרישום לשנה הבאה.

בין היתר, מדגישים אנשי משרד החינוך: "מוסדות חינוך נדרשים לקיים את הרישום בשוויון מלא ובשקיפות.

"ככל שימצא משרד החינוך כי המוסד החינוכי או איש חינוך פעל מטעמים העולים לכדי אפליה או בניגוד לנהלים אלה, ישקול משרד החינוך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו לרבות: הקפאת התקצוב, כולו או חלקו, סגירת המוסד החינוכי או נקיטת צעדים כלפי איש החינוך וכדומה".

עוד נכתב במסמך: "המוסד החינוכי רשאי לערוך ראיון אישי לכל הנבחנות או לאלו שעמדו בסף הבחינה עפ"י החלטת המועצה הפדגוגית בכפוף להנחיות".

כמו כן, משרד החינוך מדבר על על התקנון של בתי הספר השונים: "תקנון בית הספר שאושר על ידי משרד החינוך ייתלה במקום בולט בעת הליכי הקליטה והשיבוץ ובמועדי הרישום למוסד החינוכי".

בהמשך, מופיעה התייחסות גם לתקנון עצמו: "תקנון בית הספר יפרט תנאי הקבלה, ובקביעת תנאי הקבלה יחולו גם ההוראות האלה".

משרד החינוך מדגיש עוד כי "אין להתנות את קבלת התלמיד בדרישה לסמכות רוחנית שתחול על אורחות חייהם של התלמיד והוריו ללא סייג".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

באשר לעדה של התלמיד או התלמידה: "שיקול זה הינו פסול, כמו גם קביעת מכסה לעדה מסוימת במוסד החינוכי".

גם "נוסח התפילה הנהוג בבית התלמיד המועמד", מדגישים במשרד החינוך, "לא יהווה שיקול בקבלת התלמיד למוסד החינוכי".

באשר ללבוש נכתב: "המוסד יפרט בתקנון את דרישותיו בדבר לבוש וצניעות של התלמיד, קריטריון זה נועד ליצור חברת תלמידים בעלי מכנה משותף אמוני דתי ולשמר את ערכי הקהילה".

יצוין כי ההנחיות של משרד החינוך באות בעקבות העתירה שהגיש עו"ד יואב ללום מעמותת 'נוער כהלכה'.