אאא

במהלך ימי המסע שערך לפולין לרגל חודש אלול, ביקר חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי במחנות ההשמדה מיידנק, אושוויץ ובירקנאו.

במסגרת דברי החיזוק שנשא הגרב"מ בפני הנוכחים, הוא דיבר באריכות על אכזריותם של הנאצים שביקשו ברשעות לשם רשעות להתעלל ביהודים. "קודם כשהגיע ביקשו ממנו להתקלח ולהתחטא והתייחסו אליו כאל חיידק מזיק, אחר כך בהמשך גילחו את שערותיו ואף לקחו את שמו".

"הם ביקשו לקחת לו את הזהות ולהפוך אותו לג'וק. עד כדי כך הייתה גדולה אכזריותם. השטן בהתגלמותו. הגאונות של השטן" אמר ראש הישיבה. "אנחנו מאמינים בבורא עולם ואין לנו שום שאלות. שום קושיות. להיפך, האמונה רק מתחזקת".

"אנחנו צריכים אבל לנסות ולהרגיש מה עבר עליהם, כיצד הם חשו, איך הם סבלו". אמר הרב אזרחי.

במהלך הדרך בה הובלו היהודים אל תאי הגזים, הורה הגרב"מ לשיר ניגוני חיזוק ואמונה. רגע השיא היה במחנה מיידאנק בו נרצחו ונשרפו על קידוש ה׳ רבבות יהודים, גברים נשים וטף כשראש הישיבה הרים את ידיו וזעק יחד עם כל הקהל בקול רווי אמונה: "שמע ישראל ה׳ אלוקינו ה׳ אחד".