אאא

אינתיפאדה בירושלים • הטבח בבית הכנסת: בעקבות הפיגוע הנורא שהתרחש אתמול (שלישי) בו נטבחו על קידוש השם, הקדושים הטהורים הי"ד, כשהם עטופים בטלית ותפילין במהלך תפילת שחרית בבית הכנסת של "קהילת בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים, כתב מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן מכתב חיזוק מיוחד המיועד עבור כלל ישראל בארץ ובתפוצות.

במכתב המתפרסם הבוקר בעיתון "יתד נאמן" כותב מרן הגראי"ל שטיינמן את הדברים הבאים:

"אין אנו יודעים חשבונות שמים, על מה עשה ד' לנו ככה, וצריכים לדעת שהכל בחשבון מדוקדק וברחמים, ואמרו חז"ל (סנהדרין צ"ח) מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח (פרש"י חבלו - פחדים וחבלים שיהיו בימיו מחיל עכו"ם) יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

"ע"כ נתחזק בתורה כל אחד לפי יכולתו, ובגמילות חסדים, וכן כדברי הלל הזקן שאמר מאי דעלך סני לחברך לא תעביד, ונשוב בתשובה, ולב יודע מרת נפשו איזה מהדברים שצריך להתחזק בהם, וד' יסיר מאתנו חרון אפו, ושוד ושבר לא ישמע עוד.

הכותב וחותם המשתתף בצערן של ישראל

א.ל. שטיינמן

כ"ג מרחשון תשעה