אאא

הטבח בבית הכנסת: מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מתגייס הבוקר (חמישי) במכתב מיוחד המתפרסם בעיתונות החרדית לטובת יתומי ארבעת המשפחות של הקדושים שנטבחו על קידוש השם בטבח הנורא שהתרחש בבית הכנסת של "קהילת בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים.

כתוצאה מהפיגוע הקשה נשארו להתמודד לבד עם האובדן, ארבע אלמנות ו-24 יתומים המתגוררים כולם ברחוב אחד בשכונה.

"לב מי לא יחרד כי יד ד' פגעה בנו ורח"ל ד' נפשות מישראל נגדעו בתפילתם בעודם עטופים בטלית ותפילין והותירו אחריהם אלמנות ויתומים, וכן משפחות הפצועים ישלח ד' דברו וירפאם", כותב מרן ראש הישיבה במכתבו.

ראש הישיבה כותב כי המרא דאתרא הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין החליט על הקמת קרן סיוע לאלו ממשפחות ההרוגים והפצועים הנצרכים לכך.

"ועלינו לעמוד לימינם למען לא תמוט רגלם, ולא יהיו היתומים ח"ו כצאן ללא רועה, ויוכלו להמשיך ולגדול בחמין שסכתם אמם מנעוריהם בתורה ויר"ש טהורה", כותב הגראי"ל.

ראש הישיבה מסיים את מכתבו וכותב: "ונקווה כי חנון יביט ממרומים תשפכת גם הצדיקים ותמצית דמים ונזכה שיאמר לצרותינו די בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן סלה".