אאא

הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו הגיע בשעה האחרונה (רביעי) לביקור מיוחד במעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן לדון עמו בסוגיות הניצבות על סדר יומה של הרבנות הראשית לישראל.

בתחילת השיחה ציין הנכד הרב דוד שפירא כי הגר"ד לאו הינו שלוחו של מרן ראש הישיבה בתפקיד וכי "שלוחו של אדם כמותו". מרן הגראי"ל השיב ברוב ענוותנותו כי "מה לעשות, אם המשלח 'גורנישט' מה אשם השליח?", הרב לאו כמובן דחה את הדברים על הסף ואמר כי "כבוד להיות שלוחו של גדול הדור".

הרב הראשי שאל את מרן הגראי"ל במה ניתן לחזק את עם ישראל בתקופה קשה זו של צרות ופיגועים. "מילא לבני תורה ניתן לומר להתחזק בתפילות ובמעשים טובים אבל מה לגבי עמך בית ישראל?", הקשה הרב לאו.

בתגובה, השיב מרן הגראי"ל כי יש לחזק בשמירת שבת. "שבת היא מקור הברכה ואחד מהיסודות של קיום כלל ישראל ויש לעורר את הציבור על שמירתה", נימק ראש הישיבה.

מרן הגראי"ל הוסיף וציטט את פסוקי ההפטרה ואז הגיע לפסוק 'והביאותים אל הר קודשי' וכו', והגר"ד לאו העיר כי "ניתן ללמוד מכך שהדרך לקדושת הר הבית עוברת אף היא דרך השמירה על קדושת שבת".

מרן הגראי"ל נהנה מאוד ושיבח את דברי הרב לאו באומרו בשפת האידיש: "גוט גאזוגט! (טוב אמרת!)".