אאא

אינתיפאדה בירושלים • הטבח בבית הכנסת: הרצח המזעזע בירושלים גורם לתחושות קשות בכל שדרות הציבור החרדי בפרט והיהודי בכלל בארץ ובתפוצות.

הבוקר (שלישי), שעה קלה לאחר הפיגוע, נתבקש אחד מנכדי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לשאול את סביו בשם אדם המתגורר בשכונת הר נוף ועורך היום ברית לנכדו, המבקש לקרוא לנכד על שמו של אחד הנרצחים שהיה ידידו האישי.

מרן ראש הישיבה השיב בשפת היידיש: "אדרבה, הוא נהרג בקדושה וטהרה,בשעת התפילה כשהוא עטוף בטלית ותפילין, וזו זכות גדולה לתת שם על שמו".

יצויין, כי מקורבי מרן הגראי"ל שטיינמן מסייגים את הדברים ואומרים כי הוראת ראש הישיבה היתה למקרה הספציפי המדובר, אולם לא ניתן ללמוד ממנה הוראה כללית לתמיד ואין הדבר מהווה הלכה לרבים.