אאא

"אין מי בעם ישראל שאינו שם לב לניסים הגלויים המקיפים את יושבי הארץ במהלך מבצע צוק איתן כאשר מרבית מאלפי הטילים והרקטות מיורטים בהצלחה וגם אלו שלא, הרי שהם נופלים בשטחים פתוחים כמעט ללא נזק בגוף ובנפש". במילים אלו נפתח מאמר המערכת שיופיע מחר (רביעי) בעיתון יתד נאמן, תחת הכותרת "להכיר בנס", ובו מובאים דבריו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בנוגע לניסי מבצע "צוק איתן" הנחשפים לראשונה ב"כיכר השבת".

"בימים האחרונים אנו רואים ניסים ונפלאות מעל לדרך הטבע" מצוטט הגראי"ל שטיינמן, "ואנשים מאוד מתפעלים מזה. עלינו לדעת מה שכותב הרמב"ן (סוף פרשת בא) שכל הנהגת העולם כולה הוא בדרך נס, והיות שהאנשים התרגלו להנהגה זו, ולכן נראה להם שהנהגת הבורא בעולם היא טבע הבריאה". 

"אבל האמת היא, שכל הנהגת העולם היא דרך נס, אלא שכמו במן שירד להם בכל יום לחם מן השמים, כולם ידעו שזה נס, ובכל זאת כשהתרגלו לזה נעשה להם כטבע ובאו בטענות 'ונפשנו קצה בלחם הקלוקל'".

"וכיום", אמר הגראי"ל "אחרי אלפי שנים וכי יש לנו הנהגה כזו שיורד מן - לחם מן השמים, אין הנהגה ניסית כזו, בכל זאת כל החיים שלנו הם בדרך נס. ומה שאנשים לא מבחינים בזה, לפי שהתרגלו לזה, וזה מה שאנו אומרים בתפילה ג' פעמים ביום, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, שכל הנהגת העולם היא נס".

"רואים בימי ירמיה הנביא שהאנשים היו מאוד לקויים במידת הבטחון, וירמי' הנביא הוכיחם ע"ז, למה אין עוסקים בתורה והם אומרים מהיכן נתפרנס, הוציא להם צנצנת המן שהניח משה רבינו למשמרת, ומאוד התפעלו מזה, לפי שכדי שהאדם יתפעל מההנהגה הניסית צריך להיות בדרגה שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, וצריך תמיד לזכור שהכל הוא נס. לכן הקב"ה מראה לנו בימים אלו ניסים, כדי שנתפעל מזה ונזכור, שגם כאשר לא רואים זאת בעין, הכל הוא נס!"

"נוסף על מה שצריך להתחזק בימים אלו בלימוד התורה וכמו שידוע מה שאמר הגר"א וסרמן זצ"ל בשם הגר"א זצ"ל שקיטרוג מכבים ע"י תורה, נוסף לזה כשרואים כל כך הרבה ניסים צריך לראות ולהתחזק באמונה ובביטחון שכל החיים שלנו הם בדרך נס".

"כדי להתחזק בזה יש לעיין בספרים המדברים על זה, ובספר חיי עולם (בתחילת חלק השני) כתב הסטייפלר רשימת ספרים המדברים מעניין חיזוק האמונה".

הדברים המלאים יופיעו במאמר המערכת של העיתון שיופץ מחר, כאשר מפורטים בו כל הניסים הגלויים שהיו במהלך השבועות האחרונים והצורך להתחזק באמונה.