אאא

אחת הבעיות הנפוצות והקשות, לא רק בארץ אלא גם בארצות-הברית, היא בעיית השידוכים אצל בחורות, אשר רבות מהן נשארות רווקות עד גיל מבוגר, ואת זיווגם אינן מוצאות.

סערת השידוכין: הצצה לעולמן של הרווקות המבוגרות

אל מעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, ברוב חזון איש 5 בבני-ברק, נכנסו בשבוע שעבר מספר עסקנים מיהדות ארצות-הברית, ושאלתם בפיהם.

"בעיית הבחורות הרווקות קשה ומורכבת", הם פתחו ואמרו, "כיצד ניתן להסביר זאת? מה ניתן לומר לבנות לעשות או לפעול, מה בכוחם לתקן בכדי שבעיית השידוכים תבוא על פתרונה?", שאלו העסקנים את ראש הישיבה.

רבי אהרון לייב, חשב מעט והשיב להם כי כפי הנראה הבעיה נעוצה בעבודת ההוראה בבתי הספר, בה נוהגים מרבית הבנות להתחיל את חייהן.

"מרבית הבחורות מתחילות לעבוד בתחילה בהוראה, וכמורות, לעתים אינן נזהרות בכבודן של הבנות והתלמידות", הסביר ראש הישיבה, "מספיקה הערה אחת לא במקום, או הערה נכונה שמתבטאת בצורה לא טובה, בכדי שאחת התלמידות תיפגע עמוקות, ותשאיר קפידא גדולה על המורה".

"על הבנות כולן", המשיך ראש הישיבה להסביר, "להקפיד במשנה זהירות על כבודן של התלמידות, לבל ייפגעו חלילה על-ידן, כי הקפידא הזו קשה ויש בה כדי לעכב את הבנות מלמצוא את זיווגן הראוי".