אאא

בראשית השבוע התבקש לישיבה של מעלה זקן רבני מרוקו, הגאון הצדיק רבי דוד עובדיה זצוק"ל בנו של בעל ה"ישמח לב" רבי ישמח עובדיה זצוק"ל

רבי דוד עובדיה שימש כרבה של קהילת צפרו במרוקו וכיהן כראב"ד בפאס ובמראכש.

הקים מוסדות תורה במרוקו והעמיד הדת על תילה. הקים את מוסדות אם הבנים בצפרו ולחם את מלחמת הקודש על חינוך ילדי ישראל ברוח ישראל סבא.

כאות כבוד נבחר על ידי השלטונות במרוקו לכהן כחבר פרלמנט.

עלה לישראל בשנת תשכ"ד, מאז כיהן כחבר לשכת הרבנות בירושלים. הקים את מחלקת הכשרות בירושלים. היה חבר בית הדין לממונות וכיהן כרבה של בית וגן ורבם של יהודי צפון אפריקה בכלל וקהילת צפרו בפרט.

חיבר ספרים רבים על יהדות מרוקו בהם על קהילת פאס וחכמיה וכן על קהילת צפרו וחכמיה, שו"ת נתן דוד, ספר נהגו העם על מנהגי יהדות מרוקו ועוד.

הותיר אחריו בנים וחתנים, תלמידי חכמים ראשי ישיבות ומשרתים בקודש.

נטמן לצידם של גדולי רבני מרוקו הרב משאש והרב בן שמעון בחלקת הרבנים של העדה המערבית בירושלים.