אאא

לקראת עצרת המיליון שתתקיים ביום ראשון הקרוב, יצטרפו למחאה - לפחות באקט סמלי - מאות סטודנטים הלומדים בקמפוסים החרדים של הקריה האקדמית אונו, בירושלים ובאור יהודה. 

במכתב שנשלח לסטודנטים לצד ההודעה על השבתת הלימודים ביום ראשון הקרוב כאקט מחאתי, נרשמה גם הצהרה בעקבות חוק הגיוס החדש. 

בהצהרה כתבו ראשי אגודת הסטודנטים: "אנו הסטודנטים החרדים מביעים תמיכה בתלמידי הישיבות והכוללים. לימוד התורה שלנו מגן עלינו ומצדיק את קיומנו בארץ ישראל. 

"אנו מצהירים בזאת כי אנו עומדים איתכם בחזית מול ניסיונותיה של ממשלת הרשע לכפות עלינו ועל ילדינו המרת דת באלימות ובאיומי מאסר".

בהמשך מצהירים הסטודנטים החרדים, כי למרות שראשם ורובם שקוע באקדמיה, "אין תחליף ללימוד תורה! חיזקו ואימצו! באשר תלכו נלך".

על החתום, "סטודנטים חרדים לעתיד עם ישראל".

המכתב שנשלח לסטודנטים בקמפוס החרדי
המכתב שנשלח לסטודנטים בקמפוס החרדי