אאא

לרגל יום השנה להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, יוצא לאור הספר הייחודי "אביר הרועים", ובו פרקים מופלאים וגילויים מפתיעים מחיי מרן.

מחבר הספר, הרב יעקב ששון, נכדו של מרן זצוק"ל, מתאר בספרו את דרכו והנהגתו של מרן כפי ששמע מפי סבו ומפי זקני הדור. הספר מעניק הצצה מרתקת לאישיותו המיוחדת של מרן.

הספר חושף את הקשרים בין מרן וגדולי המקובלים בירושלים, קשריו עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי ועם הגאון מטשעבין, עם הרב מבריסק ועם הגרש"ז אוירבך, עם הגאון רבי חיים קריזוירטא וכ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, ועוד ועוד.

פרק מיוחד מוקדש לתיאור הישיבה שהקים מרן, 'אור תורה'. בישיבה זו, מספר המחבר, לימד הגאון רבי ישראל יעקב פישר, ראב"ד העדה החרדית, שהיה ידידו של מרן, ואף למד איתו יחד בבית המדרש "בני ציון" של הגאון רבי צבי פסח פראנק. "פעם שח הגאון רבי ישראל יעקב פישר בפני נכדיו, כי את מסכת עירובין הוא יודע טוב משאר מסכתות, משום שמסכת זו נלמדה על ידו כמה פעמים בישיבת אור התורה. ומטעם זה את שיעוריו הראשונים מסר הגרי"י בלשון הקודש, כי רוב בני הישיבה היו ספרדים".

 

 (באדיבות המצלם)
הרב שלמה פישר אחיו של רבי ישראל יעקב פישר, ראב"ד העדה החרדית (באדיבות המצלם)
הגדלה

בספר מופעים מכתבים נדירים מאת הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, השופכים אור על יחסי האהבה וההערצה ששררו בינו לבין מרן זצ"ל. בין הדברים מופיע מכתב מהימים בהם כיהן מרן כדיין בפתח תקווה, בו מפציר הגרב"צ זצ"ל במרן לבוא ולהתארח בביתו בימי ראש השנה.

"לכבוד ידיד נפשי הרב הגאון הגדול כמוהר"ר ר' עובדיה יוסף שליט"א" כותב הגרב"צ זצ"ל, "אחרי דרישת שלום כבוד תורתו באהבה רבה, הנני לבקשו, בהיות ושלשום התבשרנו שכבוד תורתו יהיה בימים הנוראים הבאים עלינו לטובה בעיר הקודש ירושלים תובב"א, ושמחנו על זה מאד, לכן אבקש את כבוד תורתו, בכל לשון של בקשה, שאל נא יסרב לבקשתי זו, שיתאכסן כבוד תורתו אצלי, ואני חושב שזה המקום המתאים מכל הבחינות.

א, כבוד תורתו יגמול לנו חסד בזה. ב, לא ימנע ממני טובה שיהיה ביתי אכסניא של תורה, בפרט בריש שתא שסימנא מילתא היא. ג, שכבוד תורתו ירגיש עצמו כמו בבית, ולא נכביד עליו בתנועות ובכבודים, ובטוחני בודאי שיהיה לו אצלנו הרגשה טובה וקלה, ואני מבטיח לכבוד תורתו שאקיים את הבטחתי זו. ד, שנתשתעשע ונתעלס באהבים בדברי תורה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ולא ידאב כבוד תורתו מסיבת מקום השינה, ידע כבוד תורתו, שאני יש לי מקום בבית, והנני לבקשו שברגע שיגיע מכתבי אליו, תיכף יקח את העט ויכתוב לי תשובה חיובית מבלי להסס.

ואסיים במכתבי זה בברכת שים שלום, ברכה והצלחה, וכתיבה וחתימה לחיים טובים ולשלום, ולרבנית נו"ב שתחיה, ולבנים היקרים שיחיו, ולבנותיו שתחי'. אמן. החותם ברגשי כבוד והערצה, והמקוה שלא אתאכזב ולא יחזיר פני ריקם, בכל הכבוד ותודה רבה מראש, ידידו ומעריצו בכל לב, בן ציון אבא שאול".

המקובל הרב יצחק כדורי זצ
המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל יחד עם מרן (באדיבות המצלם)
הגדלה

בשלושה פרקים מיוחדים, מתאר המחבר את התגייסותו המדהימה של הגאון רבי אפרים הכהן זצ"ל, שהיה ראש המקובלים בירושלים, למען מרן זצ"ל. בנוסף, נחשפים ציטוטים מהגאון רבי עזרא עטיה ורבי יהודה שאקו, סיפורים מפעימים על שיעורי מרן, על גישתו ללימוד הקבלה ויחסיו עם הגאון רבי יצחק כדורי זצ"ל, ועוד.

ספר אביר הרועים חלק ב, "כתוב חזון", נכתב לאחר שמרן זצ"ל עיין בספרו הראשון של המחבר, "אביר הרועים" חלק שני, והדריך אותו לגבי כרך זה היוצא עתה לאור עולם. הספר מכיל בתוכו מאות תמונות ומסמכים נדירים בפרסום בלעדי, במהדורה צבעונית מהודרת ואיכותית. להשגה ברשת חנויות אור החיים, ובחנויות המובחרות.

הרב יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף' יחד עם מרן
הרב יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף' יחד עם מרן
מרן זצוק"ל עוסק בתורה בצעירותו
מרן זצוק"ל עוסק בתורה בצעירותו
בהקמת ישיבת 'אור התורה'. מימין רבי אפרים כהן, רבי יצחק כדורי, רבי דוד יונג
בהקמת ישיבת 'אור התורה'. מימין רבי אפרים כהן, רבי יצחק כדורי, רבי דוד יונג
קטע ממבחן שכתב מרן בישיבת 'אור התורה'
קטע ממבחן שכתב מרן בישיבת 'אור התורה'