אאא

להחזיר עטרה ליושנה? מרבית בניהם של אישי ציבור ורבנים ספרדים לומדים דווקא במוסדות לימוד אשכנזים, ולא בקרב רשת החינוך המפוארת של ש"ס או במוסדות ספרדים, כך עולה מבדיקת כיכר השבת".

לצד הקמתה של תנועת ש"ס, במישור הציבורי, הפוליטי והארגוני על-מנת לזקוף את שדרת קומתם הרוחנית של בני יהדות המזרח שסבלו מקיפוח ואפליה במשך שנים רבות, הן מחוץ לבית - מהממסד האשכנזי החילוני בארץ והן מתוך הבית פנימה - בציבוריות החרדית, הקים וייסד מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי עובדיה יוסף רשת חינוך אדירה ומסועפת.

תחת רשת החינוך נמצאים עשרות ישיבות קדושות וסמינרים ואולפנות זאת לצד מאות תלמודי תורה ובתי ספר לבנות המבוססים על המסורת והתרבות של בני עדות המזרח, על-מנת שהדור הצעיר לא יצטרך לכתת את רגליו ולהידפק על דלתות מוסדות שאינם לרוחו ולהשקפתו ולעיתים אף מזלזלים בבניו ובמסורת העתיקה ורבת השנים.

יתירה מכך, רבים מהמוסדות ובהם ישיבות קדושות מהשורה הראשונה הוקמו במתכונת התורנית והלימודית אליבא דהלכתא אותה ביסס ולימד מרן הגר"ע יוסף לאלפים ולרבבות בני תורה וזאת על מנת לשוב לדרך הלימוד הישנה שהייתה מקובלת בארצות המזרח ושלא להצטרך לדרכי לימוד אחרים שהיו מקובלים דווקא ביהדות אשכנז.

ואכן בשנים האחרונות עולה ופורחת כגפן רשת החינוך הספרדית, כשהישיבות הקדושות מפארות את כותל המזרח של עולם התורה ורבים הם מרביצי התורה שיצאו משורות הישיבות ומכהנים כיום כרמי"ם, דיינים ומרביצי תורה לצד אברכים חשובים.

אולם מתברר כי דווקא מי שבוחר להתחמק מלהצטרף לעולם הישיבות הספרדי הצומח ומתפתח אלו דווקא אישים בכירים מהצמרת התורנית והפוליטית של התנועה ששמה לה לדגל את הסיסמא "להחזיר עטרה ליושנה".

מבדיקה שערך "כיכר השבת" עם פתיחת שנת הלימודים עולה תמונה עגומה ולפיה רבים מבכירי המנגנון הש"סי בוחרים לשלוח את בניהם ובנותיהם דווקא למוסדות לימוד אשכנזיים.

כך לדוגמא, יו"ר ש"ס השר אלי ישי, שאמש פורסם בכיכר השבת כי שלח את בנו לת"ת ספרדי, בוחר את חתניו דווקא מהישיבות האשכנזיות המובילות, בהם "אור ישראל".  או יו"ר ש"ס לשעבר, אריה דרעי, שאמנם בנותיו לומדות בסמינר 'מרגלית' המנוהל ע"י רעייתו יפה, אך חתניו כולם בוגרי הישיבות האשכנזיות המובילות פוניבז' וחברון גבעת מרדכי.

גם שר השיכון אריאל אטיאס לא מסתפק במוסדות הספרדיים. בנו לומד בישיבה קטנה אשכנזית, "פחד יצחק", בשכונת הר נוף בירושלים ובנותיו לומדות בסמינר החדש, גם הוא אשכנזי כמובן.

השר לשירותי דת משולם נהרי אף הוא מעדיף את דרך הלימוד הליטאית וילדיו חובשים את ספסלי ישיבת חברון גבעת מרדכי. גם סגן שר האוצר יצחק כהן בוחר לשלוח את בניו לישיבות האשכנזיות "בית מתתיהו" ו"חברון גבעת מרדכי".

אם חשבנו שהתופעה פשטה רק במגרש הפוליטי, הרי שהצמרת הרוחנית והרבנית של התנועה אף היא "סובלת" מאותה בעיה.

בנו של מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ע יוסף שליט"א, הרב דוד יוסף, ראש כולל "יחווה דעת" ורבה של שכונת הר נוף בירושלים, בוחר לשלוח את בניו לישיבות האשכנזיות "עטרת ישראל" ו"חברון גבעת מרדכי".

אחיו, רבה של חולון, הרב אברהם יוסף, בוחר אף הוא בדרך הלימוד הליטאית ובניו לומדים בישיבות "אור ישראל" ו"מיר ברכפלד", כשלאחרונה שולח לשם את ילדיו גם האדמו"ר המקובל רבי דוד אבוחצירה שליט"א.

רבה הראשי של העיר באר שבע, הרב יהודה דרעי, בוחר לשלוח את בניו לישיבות "בית מתתיהו" ו"תושיה" בתפרח.

ולסיום, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה משה עמאר שליט"א שולח את בניו לישיבת "חברון גבעת מרדכי", כשאת חתניו הוא לוקח מישיבות "חברון" ו"אור ישראל".