אאא

שלושים לפטירת מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: הערב (שלישי) תתקיים עצרת ענק לזכרו של מרן זצוק"ל כאשר במרכז העצרת יצא לאור ספרו החדש והאחרון של מרן '

שבועות ספורים קודם פטירתו של מרן הגר"ע יוסף, ישב הרב לכתוב עשרות פסקי הלכה בזה אחר זה, כאשר ההלכות רובם ככולם עסקו בספרו החדש על הלכות שבת.

צוות לשכתו של מרן זצ"ל עמל ביחד עם כולל 'מאור ישראל' במהלך החודש האחרון לסיים את מלאכת הכתיבה של פסקיו של הרב ולהוציא אותו לאור בספרו החדש 'חזון עובדיה- שבת' חלק ו'. ואכן לאחר עמל רב - הספר יוצא לאור.

כל מי שירכוש את הספר החדש יעצר בעמוד האחרון ש סיים הגר"ע את מפעל חייו, כתיבת ספרי הלכה, וימצא את הטקסט הבא: "כאן עמד קנה במקומו, ונסתלק המחבר לבית עולמו ביום המר והנמהר ג' מר חשוון תשע"ד, ת.נ.צ.ב.ה. חבל על דאבדין ולא משתכחין".

גם בעמוד הראשון של הספר הוקדש להסתלקותו של מחבר הספר מרן פוסק הדור זצוק"ל: "יתומים היינו ואין אב, לעילוי נשמת מורנו ורבינו ועטרת ראשנו רבן של כל בני הגולה, מרן מאור ישראל רבינו עובדה יוסף זצוק"ל, אשר באמצע כתיבת חיבור זה נתבקש בישיבה של מעלה ביום המר והנמהר ג' מר חשון תשע"ד ועמד קנה במקומו, וי להאי שופרא דבלי בארעא". 

כאמור, הערב (שלישי) בשעה 18:00 תתקיים עצרת הענק לזכרו של מרן זצ"ל בצומת הרחובות שמואל הנביא יחזקאל בירושלים.