אאא

האם ישתתפו חלק מרבני הציונות הדתית בעצרת המיליון במחאה על הפגיעה החמורה בעולם התורה?

בימים האחרונים יצרו מספר רבנים מהציונות הדתית קשר עם מארגני העצרת וכן עם מקורביהם של גדולי ישראל על מנת להביע את הזדהותם עם המאבק הנחרץ בפגיעה במעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה בישראל כשחלקם אף הביע את רצונו להשתתף במעמד התפילה ההמוני יחד עם תלמידיהם.

במכתב ששיגר הרב דוד חי הכהן מהרבנים המזוהים עם הזרם החרד"לי בציונות הדתית הוא כותב: "אל רבותינו שרי התורה, ראשי הישיבות, רבנן ותלמידיהם המתכנסים למען שמירת התורה והעוסקים בה בארצנו הקדושה ה' עליהם יחיו".

"יחד אתכם המתכנסים באסיפה הקדושה, אנו קוראים לביטול כל גזירה העלולה לפגוע בלומדי התורה, בין אם היא נקראת גזירה כלכלית או כל גזירה אחרת. לא תקום ולא תהיה", מבהיר הרב הגהן בנחרצות.

"כמו כן", ממשיך הרב הכהן במכתבו, "אנו מוחים מחאה נמרצת כנגד כל דיבור שיש בו משום מיעוט כבוד התורה בבחינת מאי אהני לן רבנן ח"ו. אנו קוראים בזה לכל בית ישראל לעמוד על המשמר למען התורה ולומדיה, שהם רוח אפינו ומשוש חיינו, ובלעדיה אין לנו חיים. ובטוחים אנו בצור ישראל, אשר הבטיחנו כי לא תמוש התורה מפי זרע ישראל, שיהיה בעזרנו, והוא יפר עצת כל התועים ומתעים, ולא תיעשנה ידיהם תושיה".

"חזקו ואמצו ויקויים בנו ובכם: 'יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא" "ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור'", מסיים הרב הכהן את מכתבו "לכבוד התורה ולכבודם האמיתי של כל בית ישראל. הגאון הרב דוד חי הכהן, ראש מוסדות אורות התורה וראש הישיבה הגבוהה נתיבות ישראל בת ים".

יצויין כי רבים מהרבנים מביעים את כעסם על הנהגת מפלגת הבית היהודי שלדבריהם בגדה בכל הקדוש והיקר לעם היהודי ונתנה את ידה לתמיכה מלאה בסנקציות פליליות זאת בניגוד מוחלט להבטחותיהם הברורות במשך החודשים האחרונים. 

ל"כיכר השבת" נודע כי גורמים בציונות הדתית פועלים כדי להוציא מכתב בחתימת רבני הציונות הדתית ביניהם הרב שמואל אליהו, הרב דוד חי הכהן, הרב יעקב שפירא, ורבנים נוספים, ובו קריאה לציבור הדתי לאומי להשתתף בעצרת הענק.