"יש מאבד עולמו בשעה אחת"

"יש מאבד עולמו בשעה אחת, לא חבל עליו?" אמר אמש מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף על הרב אמנון יצחק • צפו בדברים המלאים של הגאון חכם שלום כהן ומרן הגר"ע יוסף

לשלוח לחברכתוב לעורך
 הוסף תגובה+
הוסף תגובה+
שימ/י לב! תגובתך תאושר אוטומטית ולא תעבור סינון של העורך. אנא קרא/י את התגובה שוב לפני השליחה! במידה ותגובה זו תימחק בגלל ביטויים לא הולמים והכפשות, תחסמ/י אוטומטית ע"י המערכת ולא תוכל/י יותר להגיב במנגנון זה.
227
117
אם זה היה רק אמנון יצחק, החרשנו
יחיאל
15/07/2013
אבל הרב עובדיה, למרבה הצער, מזלזל בכל מי שלא חושב כמותו. להלן אוסף התבטאויות מפיו של הרב עובדיה, על גדולי הדור ורבנים שונים.

● על מרן החזון איש זצ"ל: "זה לא חזון איש, זה חזון אשה".

● על גדול הפוסקים הספרדיים, מרן הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל: "עשה עצמו שלא ידע את יוסף... ושרא ליה מריה (יסלח לו אלוקים)... וכל פלפולו של האור לציון אין לו שחר" (יביע אומר חלק ט). על ספרו אמר: "זה לא אור לציון, זה חושך לציון" (דרשה).

● על מרן הגאון המקובל האלוקי, מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "זה לא תלמיד חכם אומר דברים כאלה - זה בושה וחרפה לומר דברים כאלה. דברים תמוהים מאוד. כבר כתבתי בספרי נגד זה" (דרשה).

בספר (חזון עובדיה ט"ו בשבט) מכנה הרב עובדיה את הרב אליהו "אחד המתיימר להיקרא 'רב'", ובהתייחס לפסק הלכה של יריבו ההלכתי הוא מוסיף בלעג "לא יאומן כי יסופר וכל השומע יצחק לו".

● על ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית, מרן הרב משה שטרנבוך שליט"א: "אחד, שמו שטרנבוך, שמעתם עליו? זה שטרנבוך חיבר ספר, נגד אלה שהולכות עם מטפחת. אלא, צריך ללכת עם פאה נכרית. איזה שוטה, איזה בהמה... זה בן אדם לא נורמלי" (דרשה).

● על הרב יצחק רצאבי שליט"א, מפוסקי יהדות תימן: "והנה גם הלום ראיתי ל"אברך אחד" בשם ר' יצחק רצאבי... שמכרכר בכל עוז להחזיק במנהג שנהגו קצת מיוצאי תימן".

● על הרב יצחק ברדא שליט"א: "הרהיב עוז לצאת נגד מרן... וכבר היכה הגר"ש משאש על קודקודו... וידעתי בני ידעתי כי הנ"ל עומד במרדו וממשיך לפסוק גם בעניינים אחרים נגד פסקי מרן השולחן ערוך, וכל יראי ה' יתרחקו מהוראותיו" (חזון עובדיה, חנוכה).

● על הרב אליהו תופיק שליט"א: "אברך אחד... לא זכה לשמש כל צרכו, שיצא בספרו 'קול אליהו' לחתור אחר ספרי 'יביע אומר' אשר טפחתי ורביתי בעמל ויגיעה והוא כאפרוח שלא נפתחו עיניו... נער בער... כל מה שכתב האברך הנ"ל דצווח ככרוכיא על דברינו, דבריו מהבל ימעטו ובמקום שעמד לא ישב... והוא כמתלהלה יורה זקים" (יביע אומר).

● על האברך הרב דוד טהרני אמר הרב עובדיה כי מדובר ב"תלמיד המבעט ברבותיו".

● על הרב אמנון יצחק שליט"א, מזכה הרבים: "הקדיח תבשילו. אין לו יראת שמים. הוא קורא את עצמו חכם. חושב את עצמו גבוהה גבוהה, שהוא מנהיג, צריך לדעת שהוא מתייהר והקדוש ברוך הוא משפילו" (דרשה).

● על הרב דוד סתיו - רב היישוב שוהם: "אין לו יראת שמים בכלל... אין לו חלק לעולם הבא... מסוכן ליהדות, מסוכן לרבנות, מסוכן לתורה... אדם רשע" (דרשה).

● ● ● אם חשבתם שהדברים על הרב סתיו נאמרו בגלל הקולות המדומות בהלכות צניעות, טעיתם... גם הרב עובדיה מיקל גדול בהלכה, ובפרט בתחום הצניעות:

1. התיר לאשה ללכת בלי גרביים, ראה "אוצר דינים לאשה ולבת" (פרק ס' אות ד' בהערה, מהדורת תשס"ה עמ' תשפ"ה): "ובתשובה כתב יד לאאמו"ר שליט"א האריך בזה, והעלה דבוודאי ראוי ונכון לכתחילה ללבוש גרביים בכל אופן, ומכל מקום המקילות בזה מסיבה שהיא, יש להן על מה לסמוך" (כמו כן התירו פוסקים אחרים, כן התיר במשנה ברורה מעיקר הדין, וראה שו"ת "בני בנים" להגר"י הנקין).

2. התיר לשמוע שירת אשה דרך רדיו או תקליט וכדו', כשהשומע אינו מכירה (יבי"א ח"א או"ח סי' ו'). ובשו"ת יביע אומר חלק ט' (או"ח סי' ק"ח אות מ"ג) חזר והתיר גם למי שראה תמונתה: "ומה שכתבתי שם (ביבי"א הנ"ל) שאם ראה אותה בתמונה גם כן אסור, אינו מוכרח, שיש לומר דהא דאמרינן בתענית (ה:) האומר רחב רחב מיד נקרי, "ביודעה ומכירה", זהו רק כשראה אותה בחיים חיותה במלוא קומתה, וכ"כ הגאון רבי יוסף חיים בספר בן יהוידע (תענית ה:), שאם ראה אותה בצורה ותמונה בלבד, אין לחוש. ואף לגבי השומע קולה, והכירה בתמונה בלבד, אין לחוש".

3. התיר בשעת הדחק ללמד בנים ובנות יחד, עד גיל תשע, בשו"ת יביע אומר (חלק ד' אה"ע סי' ד'): "ראוי להחמיר בדבר כל שיש אפשרות להקים בית ספר נפרד, הא לאו הכי יש להקל בשעת הדחק בקטנים וקטנות ללמדם במחלקה אחת, וכל זה בקטנים ביותר שאין להם יצה"ר כל כך. אבל בילדים שהם עכ"פ למעלה מגיל תשע בוודאי שיש להחמיר בכל אופן".

4. התיר לאשה נשואה לגלות משערות ראשה כאצבע אחת או שתיים, בשו"ת יביע אומר (חלק ד' סי' ג'): "הנשים הנוהגות היתר בדבר אין מזניחין אותן ויש להן על מה שיסמוכו". וכן כתב בספר "אוצר דינים" (עמ' תשע"ז בהערה): "לענין שיעור השיער שמותר מן הדין לגלות מלפנים על הפדחת או הצדעיים, מרן אאמו"ר שליט"א מורה ובא שהוא כשיעור ב' אצבעות לערך (כארבעה ס"מ), ונכון יותר כשיעור אצבע אחת בלבד".

5. התיר לבתולות ללכת בשערות סתורות (כלומר שיער שאינו אסוף), בשו"ת יביע אומר (שם): "אף שהמג"א כתב לאסור בסתורות, העולם נהגו להקל ויש להן על מה שיסמוכו. ע"ש. ופוק חזי מאי עמא דבר, שאפי' אצל החרדים לדבר ה' הבתולות הולכות בפירוע ראש ובשערות סתורות. ולכאורה יש לומר שאף המג"א יודה להקל במקום שנהגו היתר בדבר".

6. התיר לנשים אלמנות וגרושות ללכת עם פאה נכרית קאסטם, וכתב בשו"ת יביע אומר (שם): "עכ"פ כאן [בפאה נכרית] שאף בנשואות יש מקילים, גם ברה"ר, בגרושה או אלמנה מיהא יש להקל, ובפרט במקום צורך גדול שהדבר נוגע לעבודתה ופרנסתה".

7. "מעשה רב" - מותר לשמוע שירי עגבים בשפה זרה, אם השומע לא מכיר היטב בשפה זו. ידוע ומפורסם שהגר"ע יוסף שומע בהרבה הזדמנויות את הזמרת הערביה "אום כולתום".

וכפי שפורסם באתר מעריב nrg:

"בלילות היה יושב וכותב פסקי הלכה תוך כדי האזנה לקלטות של עבד אל-ואהב, פריד אל-אטרש או אום כלתום. עד היום הוא נוהג לשבת בלילה ולכתוב תוך כדי האזנה לקלטות, ובעת נסיעה במכונית הוא מבקש מנהגו לשים לו את אחת הקלטות האהובות עליו. מדי פעם, לפני שהשיר מתחיל, מסנן הרב "יימח שמם" לעבר הטייפ, וממשיך להקשיב בהנאה".

כמו כן סיפר בנו של הגר"ע, הרב מ. יוסף, מנכ"ל בד"ץ בית יוסף, לאברכי הכולל "מאור ישראל": "פעם היה אבי שליט"א מאזין לשירי הזמרת אום כולתום, ושאלתיו: 'אבא, מה היא שרה'? אמר לי 'נו, אתה יודע, בחורה אוהבת בחור, בחור הולך לבחורה, דברים כאלה". משמע מכאן שהגר"ע אף מבין את השירים, וצ"ע איך שמע שירי עגבים. ויש לומר שאין כוונתו לשמוע את המילים אלא רק את המנגינה, ולא שם לבו כלל למילים.

כמו כן פורסם בתקשורת תשובה מבן הגר"ע, הרב א. יוסף, שהתיר לשמוע שירי עגבים מזמרת גויה.

8. הרב א. יוסף אמר בראיון לרדיו "קול ברמה" שהתפרסם בתקשורת האלקטרונית (הנקראת אינטרנט בלע"ז), שתופעת "קווי המהדרין" בתחבורה הציבורית היא תופעה מגונה. "באישה זרה אין שום הרחקה", טען נגד מצדדי ההפרדה המגדרית באוטובוסים. "חוץ מנגיעה, חוץ מהסתכלות, חוץ מלהריח בריח טוב שאולי היא שמה על עצמה - שום דבר אחר לא אמור לעניין אותנו".

הוא הסביר כי לדעתו במפגש עם אישה במרחב הציבורי "אנחנו אמורים להתעלם, להוריד את המשקפיים, להוריד את העיניים". לדבריו, "החסידוּת (חומרה שאינה מחויבת ההלכה, ק"נ) - תשמור אותה בארבע אמותיך. לצערנו כל חסידות כזו גוררת בעקבותיה עליהום כזה, ואנחנו אחר כך לא מבינים מאיפה זה בא לנו".

המראיין, מ. ל., סיפר בשידור על אדם חרדי שגער באישה עיוורת שישבה בחלקו הקדמי של האוטובוס, והרב יוסף הגיב: "הוא טיפש, וטיפשים יש לצערנו הרב בערימות... אם לא נוח לו - שיקום ויילך... זו חוצפה, זה חוסר הבנה מינימאלי... זו טיפשות, זה לא נובע מתוך יראת שמים... על עודף יראת שמים נאמר 'אל תהי חסיד הרבה'".

9. מותר לאכול מעיקר הדין גם מסטיק "בזוקה" עם הכשר הרבנות (ילקוט יוסף איסור והיתר חלק ב).

10. מותר לקנות מהשוק פירות וירקות, ואין צורך לעשר אותם (מובא בספרי הרב עובדיה ובניו).
יחיאל | 15/07/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
נא למחוק את דברי השקר נגד הרב
עו"ד משה מאמו
01/09/2013
ע"מ לא לעבור עבירה של שקר
עו"ד משה מאמו | 01/09/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
116
מי לה' לרב אמנון יצחק שליט"א ל"ת
יהודית
08/01/2013
יהודית | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
115
מי לה' לרב אמנון יצחק שליטא ל"ת
יהודית
08/01/2013
יהודית | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
114
שס גרמתם לי לבחור ברב אמנון יצחק ל"ת
arikl
07/01/2013
arikl | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
113
רק שס לודים תורה לשמה?
arikl
07/01/2013
מה שאר עם ישראל דואג אחיתופל וגחזי?
arikl | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
112
לאנשי כח נא לענות לשאלות
07/01/2013
אשמח לקבל תשובות לשאלות

אקדים ואומר שאלו הן רק חלק מהשאלות

א,ידוע שבתי המשפט שלנו,אינם על פי תורת ישראל ואסור לנו לדון בהם.ועל כן אסור להסתמך עליהם,ע"מ לשפוט אדם,ובטח לא דתיים וספרדים במדינה שלנו.זה מה שתמיד טוען ר' א"י.

א"כ איך העיז כבוד הרב לאמר ששה חכ"ים של ש"ס גנבו לכיסם ואף נשפטו על זה.?

ב, כבוד הרב א"י הוציא קלטת שלמה על אריה דרעי ,שכמה עוול עשו לו.וכמה שהוא נרדף רק בגלל שהוא מצליח. האם כבוד הרב שיקר אז לאנשים? או היום?או שכבודו הפכפך?

ג, כבוד הרב א"י טען אצל אמנון לוי שמרחיקים אותו מש"ס מפני שהוא המנהיג המתאים ביותר לאחר 120 של מר"ן[הוא כנראה לא מאמין שהמשיח קרוב,והמלחמה האחרונה תכף פורצת, כמו שהוא טוען בהרצאות].בכל ההיסטוריה לא היה שום גדול שהכתיר את עצמו,לא הרב עובדיה ולא קודמיו.היחידים שהכתירו את עצמם הם אלו שטענו שהם המשיח,וכולם התבררו כנביאי שקר,וכך גם קורה עם א"י.כיצד הוא לא מתבייש להכתיר את עצמו?מאיפה הגאווה הבזויה והסרוחה הזו?

ד, הוא תמיד טען שיהודית לא נותנת לו להיכנס,ועכשיו הוא טוען שזה דרעי,כבר לא מבין מי עושה לו צרות?

ה, הוא טוען שהרב שטיננמן אמר לו לרוץ,נאמר. והוא שומע לו. כיצד זה העיז אתמול לאמר ,שאף אם הרב שטיינמן יורה לו היום לא לרוץ,הוא ימשיך לרוץ.התבלבלתי הוא הולך על פי הרב שטיינמן או לא?

ו,הוא טען שמפריעים לו לפתוח מפלגה,ולאריה דרעי לא עשו מה שעושים לו. חוצפן שכמותו[לא יכולתי להתאפק]א, לא דברו עליו עד שלא פתח את הגו'רה שלו.ב, אריה דרעי להבדיל ממנו בחיים לא העיז לדבר על בני ביתו של הרב,וכן לא פתח מפלגה. ג, אם אריה דרעי היה פותח מפלגה ,הוא היה מקבל הרבה מנדטים להבדיל ממנו שעדיין לא מוזכר בסקרים.

אגב בואו נראה מהיתמוך בו החרדים אין סיכוי,החילונים לא אוהבים אותו,יש לו מעריצים,אלו שחזרו בתשובה באמת רואים את השטויות שהוא עושה וודאי שלא יתמכו בו.איפה שאני גר,אין אפילו שלט אחד,ואני לא מכיר אפילו אחד שיצביע לו,מי משוגע?

לבסוף חבל עליו ,הוא החזיר המון בתשובה ,בזכות הזו שה' יחזיר אותו בתשובה,כולם חייבים להתפלל עליו,זה לא סתם עוד רב.הוא עשה הרבה בכל העולם,ובע"ה שה' יחזיר אותו בתשובה.

יש סגולה בהשיבנו להזכיר את שמו,חבל על כל יהודי,ובטח שחבל עליו.תהיו בריאים
בבח | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
111
אריה דרעי הנשמה של ש"ס ל"ת
חן
07/01/2013
חן | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
בשביל זה היא גוססת ל"ת
אחד שיודע
08/01/2013
אחד שיודע | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
לך תמות!! ל"ת
חן
08/01/2013
חן | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
110
מתי נתרגל? רק גדולי ישראל! איך אני? ל"ת
חוליקו
07/01/2013
חוליקו | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
109
ספר תורה חי מבקש "את אחיי"
ברוריה
07/01/2013
מר"ן: "את אחיי אנוכי מבקש"
ברוריה | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
ססמאות לעוסות ונדושות 30 שנה ל"ת
כנופיית שס...
08/01/2013
כנופיית שס לדין | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
108
יושב בשמיים בוכה
עדן
07/01/2013
לא הייתי שם בשמיים עדיין, אך תורת ה׳ לימדה אותנו, שכול ההתעמרות הזו וההתנגחות רק גורמת צער לשכינה!!!

אני בוחרת ש׳ס!!!! לא חייבים להסכים איתי, אבל בלי מחלוקת!!!!!!! על זה מחוייבים כולנו להסכים!!
עדן | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
107
תענוג לקרוא את התגובות של:
שושו
07/01/2013
אלו השפויים שמבינים:

א. לא משנה במה בוחרים, צריך לשמור על הפה!

ב. אלו המבטלים דעתם לדעת גדולים! (אני ובני ביתי בוחרים בפסקיו של מר׳ן)

* העיקר להזהר בדרך הבחירה!!!!
שושו | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
106
מי הוא היושב לימין מרן? ל"ת
ברוך
06/01/2013
ברוך | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הרב המקובל בניהו שמואלי.. ל"ת
שמואל
07/01/2013
שמואל | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
105
כמה כואב משקרים את הרבנים
זיו
06/01/2013
אוי לאותם שקרנים
זיו, תל אביב | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
104
מה שהרב עובדיה אומר מוכיח עד כמה אנ
קצנלסון
06/01/2013
אנשי ש"ס מסוגלים לרמות את אותו.

באמת מסכן הרב עובדיה,הוא אפילו לא מודע לזה שהמכתב מחאה שיצא נגד הרב אמנון יצחק הוא זיוף

של רבנים,וחלקם אפילו לא הסכימו לחתום עליו.

פשוט בושה, לאן הגענו?!
קצנלסון | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -2 
 
זה המצב אחי
אור
06/01/2013
הכסף מעוור והכסא חשוב ביותר.

הרב אמנון יצחק מנסה להגיע למר"ן עובדיה כ-4 שנים זה כשלעצמו אומר הכל!!!
אור | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -2 
103
הרב אמנון יצחק
יצהרי חיים
06/01/2013
שימו לב

ידידי פועלי מפעלי ש"ס

הבעיה לא אצל מתנגדי ש"ס, בעיה היא בתוך הביית במילים פשוטות

יהודית ועושי דבריה

היא פגעה בחבר כנסת הרב אמסלם

היא פגעה באמנון יצחק

ומין הסתם בחבר כנסת אליעזר מזרחי

ואולי יש עוד שמות לנפגעים

עשו בדק ביית
יצהרי חיים | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
102
חבל להכניס את הראש בין הרים
06/01/2013
אבל עם כל הכבוד יש הבדל עצום בין "מחזיר בתשובה" ל"לתלמיד חכם".

יש הבדל בין להיות ראש ישיבת פורת יוסף לבין מחזיר בתשובה. ובאמת עם כל הכבוד.
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
מכבדי אכבד ובוזי יקלו .. ל"ת
דרומי
07/01/2013
דרומי  | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
101
חבל שהרב עובדיה לא יודע את האמת
יהודי
06/01/2013
הרב עובדיה צדיק לא מעניין אותו קבוצות עסקנים תורתו אומנותו ישמרהו ויחיהו ה'
יהודי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
100
כאב לב
צער ועוד צער
06/01/2013
"מִי-הָאִישׁ, הֶחָפֵץ חַיִּים; אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע; וּשְׂפָתֶיךָ, מִדַּבֵּר מִרְמָה..."

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.

זה מה שכתוב לפני הוספץ התגובה...

מעניין למה לא סיננו פה את דברי הנאצה על הרב אמנון יצחק בכל התגובות...
צער ועוד צער | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
99
שס ל"ת
נינ
06/01/2013
נינ | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
98
שס ביזו את התורה וישלמו ביוקר ל"ת
מזועזע
06/01/2013
מזועזע | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
97
מחלוקת
נינ
06/01/2013
סייג לחכמה שתיקה
נינ, צפון | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
96
זהו סופה של ש'ס הגיע
00000000
06/01/2013
בוחרים רק הכוח להשפיע,אין כמו גדול הדור הרב אמנון יצחק הי''ו.
00000000 | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
אתה באמת0000000  ל"ת
06/01/2013
מוטל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
95
ה' יבקש את נרדף!
אל נקמות השם
06/01/2013
כל הערב רב שגרמו לכל חילול השם הזה ישלמו בחייהם אם לא ישובו בתשובה!

כל הקוצים (העסקנים) הסובבים את השושנה (מר"ן) ישלמו את הצער שנגרם למרן!

רבי אמנון יקבך מכל הבזיונות כפרת עוונות וכל השאר ישלמו - וה' יבקש את נרדף!
אל נקמות השם, עיר הקודש | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
94
רב שלום כהן אומר שמרן גמר תפקידו בע
ארנון
06/01/2013
רב שלום כהן אומר שמרן גמר תפקידו בעולם הזה אבל העולם צריך אותו. 11:30, ופונה אל הרב "העולם צריך".
ארנון | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
93
מי שרוצה להצביע כח להשפיע שיצביע...
התמני
06/01/2013
מי שרוצה להצביע כח להשפיע שיצביע... ומי שרוצה להצביע ש"ס שיצביע ש"ס...דיי לרדוף רבנים דיי לכל הדברי שיטנא האלה...

הרב אמנון יצחק לא צריך לשאול אף אחד אם הוא רוצה להקים מפלגה... כל אחד יכול להקים מפלגה..

אז ש"ס תתעסקו בלהביא לכם מנדטים מבלי לפגוע במפלגות אחרות וכנ"ל לגבי הרב אמנון יצחק...

דיי לפילוג ...

צריך להגדיל תורה ולהאדירה. ולא להפך...
התמני | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
92
שובבים = ש"ס בגימטריה. צריך לעשות
אוהב
06/01/2013
אני אוהב אותו".עם אוהבים כאלה לא צריך אויבים.

שובבים = ש"ס בגימטריה. צריך לעשות לש''ס תיקון בע"ה.
אוהב | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -2 
91
אנחנו חייבים לשמוע...
06/01/2013
לר' עובדיה יוסף גדול הדור שלנו.

ומה שיומר לנו לעשות "נעשה ונשמע"!!

אנחנו חייבים לעשות נחת למר"ן.

"מחזירים עטרה ליושנה" רק ש"ס חזקה.
בוני | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
90
הכל שקר אחד גדול
אופיר
06/01/2013
לא נראה לכם מוזר כל הסיפור הזה? שס הם אנשים חרדים ולפי מה שידוע לי לחרדים אמורה להיות אמונה. ומי לא מכיר את המשל על אדם שהיה לו חנות ופתאום אדם אחר החליט לפתוח חנות מולו ולמכור את אותם הדברים בדיוק. לפי השכל הפשוט המכירוצ אמורות לרדת לחנות הראשונה אבל לפי השכל של הקדוש ברוך הוא מה שקצוב לך יהיה שלך ואין אדם הנוגע במוכן לחבירו אפילו כמלוא נימה אז איפה פה בדיוק הצידקות והאמונה של שס??? מה איכפת לכם שהרב אמנון יצחק רץ לבחירות אתם התחלתם את כל המלחמה אתם דואגים רק לכיס שלכם אתם חולי כבוד וממון. הרב הגאון הרב עובדיה יוסף לא יודע כלום ממה שאתם באמת עושים! אתם הטומאה שבטומאה אתם מחללים שם שמים ברבים! במקום לפתור דברים בשקט בלי שלכ העולם ישמע ויראה כמה מחלוקות יש בעולם החרדי!!!! חוצפנים! רודפי כבוד תתבישו לכם
אופיר | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
89
רשעים במסווה של חרדים
נחום
06/01/2013
לא יאומן, גועל נפש תרתי משמע. מהלא יעשו בשביל כח
נחום | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
88
אוהבים ג'חנון מצביעים ש"ס ל"ת
מורי יוחאי
06/01/2013
מורי יוחאי, זלביה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +4 
 
אני שונא ג'חנון אבל מצביע ש"ס...
עומרי
06/01/2013
שיהיה לך בתאבוןןן......!!

טעים????

לא לשכוח ברכה אחרונה...!!!!
עומרי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
י'תמוני
06/01/2013
רק ג'חנון.....

ורק ש"ס
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
אהבתי!!
06/01/2013
אתה תמוני??

אז בתאבון ובהצלחה!!
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
87
הרב שלום כהן אומר שיש קרב על כיסא
חסידת הרב
06/01/2013
גם ש"ס נלחמים על כיסא ועכשיו הגיע הזמן להתחלף ש"ס יצאו וכח להשפיע יכנסו וה' יעשה את השאר
חסידת הרב | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -2 
86
אמנון שמקליט כל העולם למה אין הקלטה
אמנון כהן...
06/01/2013
אמנון שמקליט כל העולם למה אין הקלטה שרב שטיינמן תומך בו ?????????????????

אמנוןיצחק גימטריה פרעה
אמנון כהן מחדרה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
דל העם. יש מכתב מפורש פה באתר.חמר.  ל"ת
ידידיה
07/01/2013
ידידיה | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
85
שלום כהן לא שומע רדיו אלא לשון הרע
כח להשפיע
06/01/2013
אני רוצה לדעת על איזה פסק הוא סומך את הדברים שלו

כי מניתי לפחות 10 איסורי תורה בדבריו.

שמיעת לשון הרע , ביזוי תלמיד חכם , ביזוי עם ישראל (חוזרים בתשובה - עמי הארץ) , רכילות , אומר הלכה (עבירה) בפני רבו , חילול השם ברבים , משמיץ דרך התורה את עם ישראל ואחד מרבניה - כך שזה גם ביזוי התורה , ביזוי לומדי התורה ובניו של הקב"ה , ביזוי הכהונה שחשש לברך אחד מישראל בטוח שאחד כיום לא מברך באהבה , מטיל אימה על הציבור וברמב"ם כתוב שלאדם כמותו אין חלק לעולם הבא , ולסיכום עבירה הבאה בעבירה.

שרק יגיד לי מאיזה פסיקה יכול לתרץ את דבריו. שבוע טוב!!!
כח להשפיע  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
האמת לאמיתה
מני
08/01/2013
תקשיב טוב ואל תתבלבל, אתה ואמנון יצחק - גרביים של הרב שלום כהן שליט"א. אין לך חלק לעולם הבא ולדעתי גם לא לעולם הזה, מבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו.
מני, י-ם | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טיפש
אברהם
07/01/2013
אני מניתי אצל א"י פי 10, אין לי זמן להוכיח לך בכמה אתה טועה אבל מה לעשות הרוצה לטעות יטעה, ומי ששומע לת"ח אמיתיים ישכון לבטח
אברהם | 07/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
84
שלום כהן. ה לא פה. זה שכל. ל"ת
06/01/2013
 | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -2 
83
קמצא ובר קמצא ל"ת
יענקל
06/01/2013
יענקל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
82
אוהבים אותך הרב אמנון אבל...
יעקובי
06/01/2013
כולנו כפופים למר"ן פאר הדור!

אחים שלי, אל תתבלבלו, אין פה עניין של כפיות טובה להרב אמנון... כווולנו מחוייבים לציית למרנן ורבנן.
יעקובי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
81
אם היה לכם ב"כוח להשפיע" את דרעי...
חזי
06/01/2013
אז היינו עוברים לבחור בכם!!!

בתנאי כמובן שזה היה בראשותו של מר"ן הרב עובדיה!!

לא מסתדר לכם? סורי! אז גם לא מסתדר לנו...
חזי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
80
ש"ס = מר"ן, נקודה!!!!!!!!!!!!!!
חזי
06/01/2013
ברור!
חזי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
79
תזכרו שזה הנסיון של כווווולנו!!!!!!
ישראל נהלל
06/01/2013
אסור לדבר נגד גדולי ישראל!

אסור לסור מדרכם!

וזה הסיבה היחידה שכול המשפחה שלנו בוחרת ש"ס (אוהבים את דרעי), כי בלי העניין של לציית את גדול הדור, לא היינו נכנסים לפוליטיקה בכלל
ישראל נהלל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
78
לא נגד הרב אמנון, אבל עם הרב עובדיה
ישראל
06/01/2013
מה השאלה בכלל?????????????.
ישראל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
77
מאריה למדתי מה זה לכפוף ראש...
חגית
06/01/2013
בפני גדולי הדור
חגית | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
76
אנחנו מאוד אוהבים את אריה דרעי ל"ת
חיה
06/01/2013
חיה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
75
די לשקר בעולם הגדולים יצאו נגדו
ירון
06/01/2013
אבל גדולים בדור הזה יש רק בשירותים חוץ מרבי אמנון
ירון | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
74
תאמינו לי ש...
שמרית
06/01/2013
שאני בוכה!!

מה קרה לנו? כשחזרתי בתשובה לימדו אותי שהדבר הכי חשוב ביהדות זה לציית לגדולי הדור, לפוסקים ולחכמים,, נו??? אז מי לנו מגדול הדור מהרב עובדיה??? בלי קשר לפוליטיקה.
שמרית | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
73
למה אתם לא מעלים את התגובה שלי???
משמחים את מר״ן
06/01/2013
בבקשה תעלו לי אני חייב!!!!

תודה מראש!
משמחים את מר״ן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
72
תכנסו לקרוא!!
אחי
06/01/2013
אחיי היקרים!

ספרדים ואשכנזים כאחד!

ימין ושמאל כאחד!

ש"ס ואחרים... כאחד!

תפסיקוווווו כבר עם הלשה"ר והרכילות!!!!!!!!!!!!! ה' יצילנו! אתם לא מבינים שזה נסיון של כולנו???????.........

יש לנו את גדול הדור ו'בסטה' לדבר בשפת הפוליטיקה!!!... ממתי הפכנו למבינים גדולים? מצייתים את גדולי ישראל! ודי!!!!
אחי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
71
מיסכן מרן כמה אפשר לעבוד עליו ל"ת
יואל
06/01/2013
יואל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -2 
70
עם דוד הלכו רק 400 איש
חזקיה
06/01/2013
כך גם עם הרב אמנון לקראת ביאת משיח נראה מי מתבלבל
חזקיה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -2 
69
הרב שלום כהן!
יוסי אברך פשוט
06/01/2013
חכם שלום הינו מגדולי הדור ומי שיותר מ35 שנה גידל דורות של תלמידי חכמים בישיבת פורת יוסף!אינו זקוק לשום עזרה או יעוץ לא ממני הקטן ולא מכם! לעצם דבריו על מה שאמר אותו רב בתוכנית של אמנון לוי שאפילו אם מרן יגיד לו לא לרוץ הוא ירוץ יותר מהר.את זה הוא שמע מאנשים אחרים.ואת זה שאותו רב יוצא נגד מרן זה מוכח ממעשיו ולכל התמימים שקונים את טענתו כאילו זה בגלל שלא נפגש עם מרן מהתשובה שלו לאמנון לוי מוכח שהכל אינטרס כי היה צריך לענות שאם הוא יפגוש את מרן הוא ירד מזה והוא ענה ההפך ! אז דיי לתמימות!הוא מוכר את עולם התורה בשביל האינטרס שפגעו לו ...
יוסי אברך פשוט | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
68
מסכים מי שאומר
ליצן
06/01/2013
רק הרדיו שלכם עושה פירודים.

הוא אומר "אמרו לי שאמר ברדיו..." והאם אתה שמעת?

שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק.,

ומסיף שמרן גם מוחייב בהלכה !!

הרב אמנון יצחק אתה גדול הדור !!!!!!!!
ליצן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
67
רוב המגיבים טיפשים. לכו לבית המדרש
יוסף לקח.
06/01/2013
ותבינו מה זה תורה ומה זה תלמיד חכם ומה זה מרן. ה' ירחם כמה טיפשים ! אחרי דברים חוצבי סלע כדברי מאורי ומנהיגי הדור. ה' ישמרם ויפרקם לחיים טובים ארוכים ושלום ברוב נחת עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. אשרינו שיש לנו גדולי וענקי דור כמרן הרב עובדיה יוסף שליט''א ומרן ראש הישיבה שליט''א, ותלמידיהון.
יוסף לקח. | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
בלה בלה בלה... ל"ת
תמשיך לקשקש
06/01/2013
תמשיך לקשקש | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
66
לי יש גדול דור אחד. הרב אמנון
אביב
06/01/2013
הרב אמנון אנחנו איתך בכל הכח
אביב, אשקלון | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
65
אין חדש תחת השמש
gmo
06/01/2013
גדולים תמיד התבטאו בחריפות על גדולים.

לא צריך להתרגש. אפשר להצביע כח להשפיע.

להגדיל תורה ולהאדיר.
gmo | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
64
11 אתה לוקה בטיפשות. לא מבין דבר א' ל"ת
יוסף לקח.
06/01/2013
יוסף לקח. | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
63
אין על מרן רק ש"ס בשביל מרן ל"ת
ריקי
06/01/2013
ריקי, בני ברק | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
62
דרעי לראשות הממשלה!!!!
דני
06/01/2013
דרעי טוב לכולנו, דרעי טוב לעם.
דני | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
61
הרב אמנון היקר
השם עימך
06/01/2013
הרב אמנון היקר אנחנו אוהבים אותך ואחריך נלך באשר תלך ,מסלפים ומסלפים ומסלפים והעיקר לבזות אותך ,אני בילבי צועק וזועק איפה הצדק יצר הרע חוגג על חשבון כל השנים שעשיתה חייל והחזרת בתשובה ,אל תשבר אחינו מורינו ואהובינו ,בפיך האמת והצדק ,ובפיהם השמועות והרצונות לדרוס ללא רחם ,השם עימך כח להשפיע
השם עימך  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
60
"שמעתם דברי אלוקים חיים"
נעים
06/01/2013
אויייייייייייייי אויייייייייייייייי אוייייייייייייייייי
נעים | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
59
מה ז"א מבולבלים? תקראו! חובה!!!!!
בן יעקוב
06/01/2013
חברה יקרים!! תשמעו בבקשה מה שיש לי לומר:

נגאלנו ממצריים, בין היתר משום שלא שינינו שפתנו!!

ועכשיו מה? שינינו גם שינינו...: השפה שלנו הפכה להיות שפה של פוליטיקה...!!!!! מה קרה לנו???? השפה שלנו היא רק שפת התורה הקדושה שמלמדת אותנו לציית לגדולי ישראל!!

ז ה י ר ו ת !!!!
בן יעקוב  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
58
אין על ר׳ דרעי איןןןןןןן.!!!!!
בראל
06/01/2013
אוהבים את דרעי רוצים את דרעי, דרעי הוא חזק!!!

דרעי משול ליוסף הצדיק!
בראל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
57
חכם שלום מדבר מעומקא דליבא, מרגש ל"ת
המחוזקת
06/01/2013
המחוזקת | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אמר ולא ידע מה אמר.
שוב
08/01/2013
דברי ר'שלום כהן,בפתח דבריו..רבותי,התחילו ימי השובבים והשובבים התחילו להשתובב בעוונותינו הרבים,צריך לעשות תיקון לשובבים..אמר ולא ידע מה אמר.

שובבים = ש"ס בגימטריה. צריך לעשות לש''ס תיקון בע"ה.כואב אבל שווה..
שוב | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
56
מי לה' אל מרן!!! ל"ת
הבוחר בטוב
06/01/2013
הבוחר בטוב | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
55
אריה הגדול מכולם, כי כפוף למר"ן ל"ת
חיליק
06/01/2013
חיליק | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
54
רב אריה דרעי אדם מיוחד
חבצלת
06/01/2013
אני מאוד מתפעלת מהאדם המיוחד הזה
חבצלת | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
53
את זה אני אוהב רבי אריה
מגן
06/01/2013
אני אוהב את הגדלות שלך... בטלה מול מר"ן.

איזה גדלות יפה
מגן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
52
הוא יוסף!!! הוא אריה!!!!
יוסף
06/01/2013
חולים עליך רבי אריה דרעי
יוסף | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
51
אין עליך רבי אריה ל"ת
מבין
06/01/2013
מבין | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
50
רבי אריה מחזק!!!!! מלטף!!!!!!!
מנחם
06/01/2013
אשרנו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
מנחם | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
49
הרב עובדיה לא היה בסוד הענין
06/01/2013
בד"כ הוא מהנהן בראשו....
המגיב | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
48
הרב אמנון מחילה אבל....
מושית
06/01/2013
לצד הכרת הטוב.. יש לי חובת התורה לציית לגדולי הדור! אני ובני ביתי בוחרים ש'ס.
מושית | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
בהצלחה.. ל"ת
בהצלחה,,
08/01/2013
בהצלחה,, | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
47
קוראים לו: אי........ אייייאייייייי
חיים
06/01/2013
א"י= אנחנו יודעים מה שאנחנו בוחרים!!!= ש"ס

א"י= אנחנו יודעים מה שאנחנו בוחרים!!!= מר"ן הרב עובדיה!!!!!!!!!!!!!!!!!

א"י= אנחנו יודעים מה שאנחנו בוחרים- אריה דרעי.
חיים | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
גם,,אני יוסף=ר"ת,,אי ל"ת
יוסף
08/01/2013
יוסף | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
46
כל מי שמצביע ש״ס ובעד מר״ן...
משנחים את מרן
06/01/2013
תגיבו לתגובה בכל דרך אפשרית.

משמחים את מר״ן ואף אחד לא ישבור אותנו!!!!!
משנחים את מרן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
אכן אתה משנח את מרן שלך ל"ת
חחחח
06/01/2013
חחחח | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
משמחים!!!!!...עכשיו אתה רגוע???? ל"ת
משמחים את מרן
06/01/2013
משמחים את מרן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
רק ש"ס
06/01/2013
מחזקים את מרן ובגדול........
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
האאא... הדס את גם פה??!!!
שיר
06/01/2013
ברור שאנחנו מצבעים רק ש"ס ומחזקים את מר"ן.
שיר | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
כמובןןןןן..... שבוחרים רק ש"ס.
06/01/2013
מה השאלה כך מר"ן פסק וזה מה שאנחנו עושים.
בוני | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
גם אני מצטרף......
יצחק
06/01/2013
לתמוך בש"ס ולשמח את מר"ן.
יצחק | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
גם אני מצטרף. ל"ת
יצחק
06/01/2013
יצחק | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
אנחנו עם מר"ן באש ובמים!!!! ל"ת
עידן
06/01/2013
עידן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
כולנו מצבעים ש"ס ובעד מר"ן. ל"ת
יובל
06/01/2013
יובל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
אני מצביע ש"ס. ל"ת
קורל
06/01/2013
קורל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
אנחנו ש"סניקים גאים...
דורי
06/01/2013
שמצייטים את מר"ן.
דורי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
הגאווה והגדולה לחי העולמים.. ל"ת
קצת כבוד
08/01/2013
קצת כבוד | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
45
אמאל'ההההההההההההה פחד!!!!
אריה שמשון
06/01/2013
אוי ואבוי מי שמתעסק בגדולי עולם!!!

תמימות היא האופי של יהודי, אנחנו עם מר"ן באש ובמים!
אריה שמשון | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +3 
 
איזה עוז יש לך... ל"ת
06/01/2013
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
44
אחים אל תגררו ללשון הרע
בת ישראל
06/01/2013
לנו אין את שפע הזכויות להשען עליהם ומי ימחל על כבודם של הגדולים מאיתנו, מי שמבקש שלום באמת צריך להתפלל על כל הצדדים ועל עצמו ועל עם ישראל. כמעט ששוכנעתי לא להצביע בכלל... ובכל זאת ליבי נוהר אחרי הרב אמנון יצחק. הכל ידוע מראש ונכתב ונחתם כבר אז מה לנו לקלס חלילה את אלו שמרביצים בנו תורה. מחלוקת זה לא לנו, הרבנים מספיק גדולים להתמודד בעצמם ורצונו של השם כך או כך בקרוב התגלה אז דבקו באמת - ההגנה האמיתית לא לדבר לשון הרע כלל וכלל זה מעשה שלהם וזה יהיה המעשה שלנו התמיכה האמיתית בקלפי . אני שמה פ״ז.
בת ישראל  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
איךךךךךך??.?? פז..??. מרן בצער!!!!! ל"ת
יעל
06/01/2013
יעל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
43
הרב אמנון יצחק גרמת לנו לבחור ש"ס!!
אריה בנין
06/01/2013
המחלוקת הזאת.... לימדה אותנו פרק חשוב באמונת חכמים: לאורו של מר"ן הרב עובדיה נלך!!!

אנחנו אוהבים את אריה דרעי!
אריה בנין | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
בהצלחה..ה' אחד ושמו אחד.. ל"ת
שמיל
08/01/2013
שמיל | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
42
הרב אריה דרעי איתך כפופים למרן! ל"ת
סאסי
06/01/2013
סאסי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
41
כולנו למען ש״ס. אנחנו חייבים ......
אמיר
06/01/2013
אנחנו חייבים לצייט את מר״ן!!!

אחרי כל מה שמר״ן עשה למעננו כל הטובות וכל התפילות !!! אנחנו מחוייבים לשמוע למר״ן ולהצביע רק ש״ס!!!!
אמיר | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
40
מי יכול להתעלם מבקשת גדול הדור
06/01/2013
אני אוהב את הרב אמנון יצחק אבל לצערי עם כל הרצון הטוב לא אוכל לבחור בו

בשבילי הרב עובדיה הוא גדול הדור הוא פאר הדור ולא אוכל להתעלם מבקשתו

ואני מקיים כל אשר יורוך אפילו על ימין שהוא שמאל

וה' יאיר עינינו בתורתו אמן
המשקיף | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +7 
 
אמן,בשביל עם ישראל,כמו תמיד.. ל"ת
אמיר
08/01/2013
אמיר | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
גם אני מצטרף ל"ת
06/01/2013
אייל שקד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
חזק!!
06/01/2013
צודק בכל מילה ומילה!

גם אני אוהבת את הרב אמנון יצחק אבל מצביעים לש"ס
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +7 
 
רק ש"ס חזקה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ל"ת
06/01/2013
מצפן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
אני לא אוהב את מי שפוגע במרן ל"ת
06/01/2013
אוריע | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
מי פגע במרן?????
06/01/2013
אני מתה על הרב עובדיה ועל הרב אמנון יצחק!!

למה לא??
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
אני לא מדברת על אף רב
יעל
06/01/2013
עצם זה שמרן אמר שהוא בצער זיעזע אותי וכל קול לא לשס זה לילה נוסף לרב בלי שינההה
יעל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
39
נשים צדיקות הצילו את ביתכן- רק ש"ס!
ימימה
06/01/2013
ממתי אנחנו זזים מדרך המלך? "מסכנים אנחנו היום" צודק!!!!!!!!!!

תשפיעו ותצילו!!!!!!!!!!!!!!!!! את הבעלים שלכן ובני ביתכן!

רק ש"ס!!!
ימימה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
הכל בגלל אשת קורח.. ל"ת
הצילו
08/01/2013
הצילו | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
צבע אדום צבע אדום.......... ל"ת
06/01/2013
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
והינה החדשות מפי...יונית לוי...
יונית לוי ע' 2
06/01/2013
טיל גרא'ד נחת היום אחרי הצהריים על "כוח להשפיע" בבני ברק.... אין נפגעים אך ניגרם נזק רב במקום...!!!

ועכשיו הגיע אלינו ידיעה שיש כמה ניפגע חרדה...!!!

כך מוסר כתבנו: תמיר סטיימן!!!
יונית לוי ע' 2 | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
38
תברחו מאש!!! תחת כנפי מרן שליט"א
גיא
06/01/2013
איזה פחד אלוקים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

תברחו מכול מיני דמיונות, אפילו ששם רואים אור.. אסור להתבלבל!!!

בכול דור יש גדול דור!

אין מי שיחלוק על מרן עובדיה יוסף
גיא | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
גדול בדור,,ולא הדור.. ל"ת
תלמיד מרן
08/01/2013
תלמיד מרן | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
37
למה לא הזמינו את הרב אמ''י לעימות
שי כהן
06/01/2013
למה לא הזמינו את הרב אמנון יצחק לעימות בשיעור במוצ''ש

למה להגיד שמעתי ממי ששומע ברדיו למה אתה לא מזמין אותו להגיד מה שאמר ברדיו

למה כל המסביב הזה למה לא לאמת בשידור חי למה ריבונו של עולם למה למה למה

למה לא הספיק לנו פילוג בזמן רחבעם למה אנחנו לא לומדים לקח למה

הרי גם את הספרים של הרמב''ם שרפו בזמנו ומה בסוף?,תזמינו אותו לעימות לברר מה הוא רוצה ואולי לשכנעו ברבים לאחד כוחות למה הצער לשכינה למה לא לעשות בפשטות צעדים ברורים וגלויים

אוי אוי אוי ריבונו של עולם תן בלב החכמים עצה נכונה איך לפעול ואיך לכוון אוי אוי ריבונו של עולם
שי כהן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
36
אף אחד לא ישבור אותנו!!!!!
ליטל
06/01/2013
אנחנו עם מר״ן ולא יעזור לאף אחד.

כולנו מתאחדים למען המפלגה הקדושה שלנו ש״ס!!!
ליטל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
35
מזעזע לסטות מדעת גדול הדור
אחינועם
06/01/2013
אוי ואבוי לנו, איזה ניסיון... אני ממש מרחם על אלו שהולכים בדרך אחרת מהרב עובדיה, רובם לדעתי כוונתם כשרה, אבל צריך רחמי שמיים להינצל!
אחינועם | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
34
הרב אמי"ץ
אבי
06/01/2013
אף אחד לא ישבור את הרב אמי"ץ!!!
אבי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
33
לא נזוז מדברי מר"ן! אנחנו עם דרעי
מרים אפללו
06/01/2013
אצלנו במרוקו לימדו אותנו לציית לגדולים, אסור להתבלבל
מרים אפללו | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
32
לוט יותר טוב משס
בועז
06/01/2013
מלוט יצא משיח ומשס משיחי שקר
בועז, אשדוד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
31
אריה דרעי חזק! חינך אותנו לכפוף ראש
ברוך
06/01/2013
ככה למדנו ממך רבי אריה, אשריך!!!!!!!!!!!!
ברוך | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
30
ככה זה בכול דור ודור, היזהרו אחים!!
06/01/2013
בכול דור היה את הניסיון הזה לצאת נגד גדולי ישראל, ורבות זה היה דרך יהודים כשרים... היזהרו אחיי!!!
בוני | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
בוני צודק צודקת!! ל"ת
06/01/2013
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
29
בחירות
ששון
06/01/2013
מכבדים את םשה רבינו של הדור מרן \\\ובוחרים בקורח ועדתו אמנון
ששון, ים | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מכבדי אכבד ובוזי יקלו
ישר
08/01/2013
הכל בגלל אשת קורח..
ישר | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
28
עזבו אתכם משטויות, תכלס - רק ש"ס! ל"ת
טליה
06/01/2013
טליה  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
27
אין על מרן ל"ת
06/01/2013
אליהו גבאי, ירושלים | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
26
כל המוגלה של שס יוצאת החוצה
השפוי האחרון
06/01/2013
לכנות אדם "סמ" רק בגלל שנועץ ברבותיו ואיפשרו לו להקים מפלגה ???

וכל זאת ללא שאפילו שאלו את אותו אדם " מה אמרת?" והאם אכן אמר... ללא בירור וללא חקירה ודרישה,

וכל זאת כשאותו אדם נמצא במרחק שיחת טלפון קלה...

( אגב, ברור לחלוטין שהרב עובדיה לא יודע שרבי אמנון מנסה להשיגו כבר כמה שנים ומונעים ממנו אטת הגישה. זה ניכר מתוך דברי הרב עובדיה. וכן ברור שמי שחושב שהרב אמנון עושה מצוה, לא יקרא לו "הקדיח תבשילו" )
השפוי האחרון | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
25
פז ר"ת פח זבל. ראו מזמור פז
חחחחחחחחחחחח...
06/01/2013
מזמור פז בתהילים מתחיל - "למנצח לבני קורח"
חחחחחחחחחחחחחחח | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
24
לכל המיעוט של כוח לפריע
קובי
06/01/2013
עד מתי תפלגו את העם אחר רודף כבוד שרמס בשם התורה כביכול את כל מי שבדרך והאמת כבר ידועה לכולם מי הוא אותו האיש כמה שהקדיח תבישלו

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
קובי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
כי מרן סגר שיעור תורה לרבים.
מחמד אבידן
08/01/2013
כי מרן סגר שיעור תורה לרבים.ומצער ציבור גדול מעם ישראל,למעלה ממאה איש כל

יום.זה מרן,אתמהה?לא נשתוק,כי היא חיינו ואורך ימינו.התורה בצער!!והשכינה בצער

רב..ומצער ציבור גדול מעם ישראל,למעלה ממאה איש כל

יום.זה מרן,אתמהה?לא נשתוק,כי היא חיינו ואורך ימינו.התורה בצער!!והשכינה בצער

רב..
מחמד אבידן | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
23
תתנו כח להשפיע לתנועת ש''ס הקד'!!!
06/01/2013
ס''מ זה אמנון יצחק, לא צריכים להתבייש צריכים לקרוא לילד בשמו! נער פוחז כגחזי שמנבל פיו כנגד מרן והתנועה הקדושה, מה ש''ס לא עשתה לציבור? ש''ס פעלה הכי מכל המפלגות למען התורה למען החלשים והנזקקים, ש''ס חזקה זו מפלגה עם שורשים ונשמה יהודית, זה כבוד וגאווה מזרחית. ש''ס חזקה זה תורה חזקה!
העדה החרדית | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +4 
 
אוריע, חזור לחוריע, חתיכת ג'ורא ל"ת
שסניק לשעבר
06/01/2013
שסניק לשעבר | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שס'מ תקרא לאחיך
עם לבדד
06/01/2013
כל המכנה שם לישראל נקרא....

מִי-הָאִישׁ, הֶחָפֵץ חַיִּים; אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע; וּשְׂפָתֶיךָ,
עם לבדד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
תתבייש לך!!
or
06/01/2013
אתה מייצג את העדה החרדית?? -אתה אולי חרד לכך שלא ימשיכו למלא את כיסך!!!

לכתוב כאלו דברים על גדול מחזיר בתשובה???

ולמס' 14- כח להשפיע הוא לא מיעוט ואחרי כל ההכפשות ,אתם גורמים לעוד אנשים שהיתה בחזקת קולות צפים להחליט סופית במי להצביע- כח להשפיע בראשות הצדיק אמנון יצחק הי"ו.

אנחנו איתו לאורך כל הדרך.

חזק ואמץ רבנו איש האמת!!
or | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
22
קראתי את הספר "בשם התבונה" והחלטתי
חרדי שפוי
06/01/2013
הפעם אני ומשפחתי רק עם אמסלם!!!!
חרדי שפוי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
21
באנה הרבנים האלה עם כל הכבוד לתורתם
יפה
06/01/2013
הם עיוורים פשוט עיוורים , הם שבויים בידי הס"מ
יפה, ירושלים | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
20
לפני שאתה קורא לו ס"מ, אולי תבדוק?
בושה וחרפה
06/01/2013
הרב כהן, עם כל הכבוד לך, לפני שקוראים ומחליטים שבנאדם הוא ס"מ, צריך לברור ולבדוק היטב מה הוא אמר או לא אמר.

זה הכל במרחק שיחת טלפון.

חשבת על זה ?

כל כך קשה לך להתקשר ולבדוק מה הוא אמר ? לשאול אותו ?

עושה רושם שאתה שופט את רבי אמנון עוד לפני שהא בכלל דיבר...

איפה אתה ואיפה משפט צדק...
בושה וחרפה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
19
כן, זוהי העבודה הזרה הבאה-"מרן" ל"ת
עמי
06/01/2013
עמי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
18
אוהבים את מרן
חיים
06/01/2013
אוהבים אנו את מרן ומצביעים כח להשפיע לגבי הרב שלום כהן מי מכיר אותו בכלל ? רק כרגע אנחנו שומעים עליו מי הוא ?
חיים, ירושלים | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
17
למה לקלל ?
06/01/2013
איך מעז החכם כהן לקלל את מרן אמנון יצחק שליטא ?? עצתי שתמשיך כך עוד 2 מנדטים נוספו לכח להשפיע אתמול
אבישי אברהם | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
16
לא יאומן ,תכנסו
אדם פשוט
06/01/2013
איך אפשר לקרא לרב אמנון סמ ,ולמה הוא מערבב את אמזלג שרוצה לעשות תחבורה וכדומא כאילו שזה הרב אמנון מבלי להכיר במי מדובר ,ולמה לפגוע בעם שהולך בדרכו של הרב אמנון יצחק שרוצה שיעשו לו משפט צדק ,ושס מסרבים אפילו לפגוש אותו ,לסיכום יכולתם בתחילה להפגיש בין הרבנים ולעשות דין אמת ולשמוע את שני הצדדים ,שרוצים בסך הכל לעזור לעם ,שס היקרה תשלמו את החוב לרב אמנון [שכרו בעיתו ]הרב אמנון היקר אנחנו אוהבים אותך ואחריך נלך באשר תלך ,מסלפים ומסלפים ומסלפים והעיקר לבזות אותך ,אני בילבי צועק וזועק איפה הצדק יצר הרע חוגג על חשבון כל השנים שעשיתה חייל והחזרת בתשובה ,אל תשבר אחינו מורינו ואהובינו ,בפיך האמת והצדק ,ובפיהם השמועות והרצונות לדרוס ללא רחם ,השם עימך כח להשפיע
אדם פשוט | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -4 
 
יותר מדי פשוט!!פשוט מאוד!!אפסי!!!!! ל"ת
06/01/2013
בנצי החתיך!! | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה נראה לך?
אפיק
06/01/2013
מה נראה לך? שאתה רחמן יותר מהרב עובדיה? או שהשגת יותר מהרב עובדיה את ההשגות של איך לדבר? הרב עובדיה מכיר את ההלכה והחובה להוכיח ואם היה פה מקום לתוכחה, הנח למר"ן לעשות זאת, אנחנו יהודים פשוטים! נכון שלא צריכים להתערב, אבל בדבריך הכתובים, נמצא שאתה מתערב, עזוב אחי, כופף ראש בפני גדול הדור ותברח מההקפדה משמיים.
אפיק | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אבל הרב שלום כהן הוא ראש ישיבה!!!!!
אמת לאמיתה
06/01/2013
ר' אמנון לא עובר מבחן שם
אמת לאמיתה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אמנון יצחק לא בה להפריד ולחלק?????? ל"ת
תלמידו של מרן
06/01/2013
תלמידו של מרן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
יותר מדי פשוט!!פשוט מאוד!!!אפסי!!!! ל"ת
06/01/2013
סעיד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
15
גם הרב אמנון יצחק גדול דור
06/01/2013
הרב אמנון יצחק נחשב בעניי רבים כגדול דור .עם כל הכבוד לרב עובדיה יוסף שליטה אנחנו שומעים רק לרב אמנון יצחק ומצביעים כח להשפיע. איש כטוב בעיניו יעשה
אבישי אברהם | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -8 
 
גדול זה שכווולם נועצים בו ונרגעים.
גדול
08/01/2013
גדול זה שכווולם נועצים בו ונרגעים.ומקבלים באהבה..

כהלל.מקבלו בסבר פנים יפות:אוהב כל יהודי כנפשו,גדול כקטן.

בימינו:הרבנים.אבא שאול,אלישיב,שטיינמן,קנייבסקי,בעדני,ועוד. .

הגדול הדור.רק אחד,בהנהגת חסד,ובתורת חסד ושלום.

השאר לפי מעלתם וכבודם,גדול בדור..בדור:; לא להתבלבל!!!
גדול | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מתי לאחרונה אמנון יצחק התיר עגונה?? ל"ת
אבושה לעולם
06/01/2013
אבושה לעולם | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אין בכוחו לחלוק על גדולי הדור.
06/01/2013
אפילו תשאל אותו.
אייל שקד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מי הם גדולי הדור? ל"ת
עאכרגאר
06/01/2013
עאכרגאר | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ללא ספק , לפחות הוא שומר על הלכה ל"ת
כח להשפיע
06/01/2013
כח להשפיע  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
כך אמרו גם בסדום ל"ת
סייג לחכמה
06/01/2013
סייג לחכמה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אני לא חושב שאתה מתכוון ברצינות
חמי
06/01/2013
להשוות....
חמי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
רחמנות
רחמים
06/01/2013
צריך זכות לבטל דעתנו לדעת גדול הדור
רחמים | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אני לא מצפה מימך דבר רק
רמי
06/01/2013
תלמד לכתוב ודיינו!‏,מצידי תחשוב שאמנון הוא רב

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
רמי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +5 
 
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח ל"ת
סיגל
06/01/2013
סיגל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
גדול דור? אתה לא מתבייש, חתיכת פוחז ל"ת
06/01/2013
העדה החרדית | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +6 
 
יות מגדול דור! עמלק בן עמלק אתה ל"ת
אוריע בן חוריע
06/01/2013
אוריע בן חוריע | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תשמע לרב אמנון ותירש גהינןם ל"ת
אני
06/01/2013
אני | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
בגלל תמימים כמוך אבדה הארץ
אלי
06/01/2013
ואני לא מזלזל בשום רב בישראל כל שכן מזכה רבים כמו הרב אמנון אבל יש גבול לתמימות של המזרחיים והספרדים
אלי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
נכון שלמדת בישיבת בני ברזילי?????? ל"ת
חחחחחחחחחחחח...
06/01/2013
חחחחחחחחחחחחחחח | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
14
שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק
שמוע בין אחיכם
06/01/2013
רק הרדיו שלכם עושה פירודים.

הוא אומר "אמרו לי שאמר ברדיו..." והאם אתה שמעת?

שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק.
שמוע בין אחיכם | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -6 
 
למדת סעיף אחד בשו"ע ואתה כבר קובע ?
06/01/2013
אתה בכלל יודע להגיד איזה סימן זה ?

עזוב סימן, זה באורח חיים , יורה דעה או חושן משפט ?!

טיפש עלוב !

מורה למרן פאר הדור !

אפילו אני יודע מה דברי הב"ח על הפסק הזה יש מקומות שמעשיו של אדם מעידים עליו כ 1000 עדים ולא צריכים לעדותו.

תלמד רש"י , תלמד משנה,

ואז תחשוב אם אתה בכלל יכול ללמוד את הפסקים של מרן על הרב בן איש חי...

ואז אולי נסכים שתוכל לחשוב ליד הרב.

עלוב.
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
ערימת קשקושים... תשובה עניינית יש?
עם הארץ אתה
06/01/2013
רק הרגע יצאת מהצבא, פתאום נהיית "מבין"?

מפגר
עם הארץ אתה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
להמליץ את זה להרב עובדיה?
06/01/2013
אתה מבין בעצמך (אני מקווה) שהרב עובדיה מכיר את ההלכה הזו? נכון? אז אנחנו איתו!!!!!!!!!!!!!! מבלי להכפיש אף אחד אחר, חלילה!
בוני | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
להמליץ? הרב עובדיה מחוייב להלכה כמו
דע מה שתשיב
06/01/2013
כל יהודי, הבנת?
דע מה שתשיב | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תגיד לאמנון יצחק שהוא יקיים את זה!
06/01/2013
שמוע בין החיכם? למה? אמנון יצחק ששפך את דמם של הזמרים ושתה את דמם בקשית הוא שמע מה דעתם של הזמרים? כאשר אמנון יצחק יוצא בחרב ובחנית נגד ציון גולן ואף אומר שאין לצרפו למניין היכן שמוע בין אחיכם? כאשר אמנון יצחק מנוול את פיו כנגד ההשגחה המהודרת של הרב מחפוד ושופך את דמו של הרב מחפוד היכן שמוע בין אחיכם??? כשאמנון יצחק יורד על כל מי שבה לו, על כל מי שהוא מחליט איפה זה שמוע בין אחיכם??? דרך אגב, מובא בספר שערי תשובה {אם אני לא טועה בסימן י''ז} שאין לתלמידי חכמים את הדין שמוע בין אחיכם, והם יכולים לפסוק כרצונם.
העדה החרדית | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
שגיאות כתיב מראות על הדעה.. ל"ת
06/01/2013
המגיב | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
13
בדקה 26:40
06/01/2013
אתם שומעים טוב?
mister bel | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
כן, נכון. העיקר שכבוד התורה תעלה.
06/01/2013
מה לא בסדר
אייל שקד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה אומר? ל"ת
06/01/2013
שסניק גאה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
12
אוהבים את מרן ומצבעים כח להשפיע!!!! ל"ת
כח להשפיע
06/01/2013
כח להשפיע | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -3 
 
כדי להכאיב למרן יותר. ל"ת
06/01/2013
אייל שקד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מי שבאמת אוהב את מרן...............
06/01/2013
מצביע רק ש"ס בפקודת מרן!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
מצפן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
תתביש לך איך אתה יכול לומר כזה דבר? ל"ת
חיל
06/01/2013
חיל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
שהקב"הו ישלח לך בקרוב רפואה שלימה ל"ת
ריקי
06/01/2013
ריקי, בני ברק | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ומה עם אמונת חכמים?
חיה
06/01/2013
זה עניין של חינוך
חיה | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
איזה עיוות! משפט חסר קשר. ל"ת
טליה
06/01/2013
טליה  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
11
שס אחרי מרן שליט"א באש ובמים!!! ל"ת
06/01/2013
נעשה ונשמע | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +7 
 
צודק 100%!!! ל"ת
06/01/2013
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +6 
10
צריך לשמוע בקולו!!
06/01/2013
אנחנו, מה אנחנו?

יש להצביע אך ורק לש"ס!!

כי ש"ס "מדינה עם נשמה"!!
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +7 
 
לא לרשום לשון רע
טל
06/01/2013
שמע אחי מוסר אביך
טל, צפת | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ועם לשון הרע ל"ת
כח להשפיע
06/01/2013
כח להשפיע  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ל"כח להשפיע" היקר
06/01/2013
משהו דיבר פה לשון הרע??

מכיר ת'משפט:"מִי-הָאִישׁ, הֶחָפֵץ חַיִּים; אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע; וּשְׂפָתֶיךָ, מִדַּבֵּר מִרְמָה..." אני בכל אופן מכירה היטב ולא מדברת לשון הרע!!

אז בקשה.....
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
9
מרן או הרב אמנון-כנסו!!!
ישראל
06/01/2013
אוהבים את הרב אמנון אבל שומעים אך ורק בקול מרן הגר"ע ומצביעים ש"ס!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ישראל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +7 
 
בוחן לבות וכליות ה' ל"ת
שלו
08/01/2013
שלו | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
חחחחזקה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ל"ת
06/01/2013
מצפן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
לגמרייייייייייייייייייייייייייייייי ל"ת
06/01/2013
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אל תשווה חתול לאריה!  ל"ת
06/01/2013
העדה החרדית | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +4 
 
אני מקווה שאתה מתכוון למרן, אריה ל"ת
06/01/2013
אוריע | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
8
הרב עובדיה חכם מכל אדם!! ל"ת
06/01/2013
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +7 
 
חכם מי שבשלום עם כולם. ל"ת
חכם
08/01/2013
חכם  | 08/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
רק חכם? גדול ענק בלתי יאמן, מנהיג!! ל"ת
06/01/2013
העדה החרדית | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +5 
 
צודק 100%!!!
06/01/2013
סליחה שכחתי לכתוב...........
הדס היפה!  | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +4 
7
איפה "הרב אמנון יצחק"???!?!?!?
מאיפה????
06/01/2013
הוא מדבר דברי תורה על התורה!

איפה הרב אמנון יצחק בסיפוק?? שמעתי את הכל!!! לא שמעתי זכר לרב אמנון יצחק או "הרב יצחק" או "אמנון יצחק" או כח להשפיע!!

מאיפה אתם ממציאים???!?!??!
מאיפה???? | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -4 
 
אתה תמים? או מנסה להיות כזה?
מנחם טל
06/01/2013
מזה ראשי התיבות שאמר הרב שלום כהן א''י... זה לא אמנון יצחק? אז מי זה??? הרב שלום כהן אמר שצריכים להחזיר בתשובה את מי שמחזיר בתשובה, מי זה אם לא אמנון יצחק??? מרן גדול הדור אמר המחאה של כל גדולי התורה נגדו, איך הוא יצא מזה? איזה מחאה ראית בחצי השנה האחרונה??? אם לא נגד אמנון יצחק?
מנחם טל | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
6
הרב כהן מודה שלא שמע את הרב אמנון
יהודי אחד
06/01/2013
שימו לב היטב, הרב כהן מודה שמעולם לא שמע את הרב אמנון, והוא עצמו לא יודע מה הרב אמנון אמר או לא אמר, והכל רק ממה שסיפרו לו אנשים ששומעים רדיו :) , כל זאת הספיק לו כדי לשפוך את דמו של רבי אמנון מול כל עיני ישראל.חוקר לבות וכליות הוא יעיד בכל אחד ואחד מהקוראים שישפוט עם מי כאן האמת.

בנוסף, בדברי הגר"ע יוסף ישנה תלונה בסיסית מדוע רבי אמנון לא יתאחד ונלך כולנו יחד. זו הוכחה ברורה כי רבנו עובדיה יוסף אינו מודע לכך שהרב אמנון מנסה לשוחח איתו כבר שנים אך הכניסה נמנעת ממנו. שהרי אם הרב אמנון היה משוחח עם הרב עובדיה, כל הסיפור הזה לא היה קורה מלךכתחילה ורק טוב היה יוצא מכך.

מסקנה : הן הרב עובדיה והן הרב כהן , לא שמעו את רבי אמנון ומעולם לא הובאו לידעתם דבריו הברורים. כי אז היו רואים את מה שכולנו רואים, כי רבי אמנון פועל בעצת רבותיו ומעולם לא ביזה את מרן. ולא בחר לו דרך חדשה ולא רצה מחלוקת, אלא שמנעו ממנו כל גישה ותקשורת עם הגר"ע יוסף.

עכשיו תאמרו לי אתם, מה תקפו של משפט שדה שכזה , ללא שהובאו הדברים אליהם...
יהודי אחד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
הוא ביזה את מרן כשאמר ארוץ יותר מהר
06/01/2013
פירוש הדבר: אני שם עליו פס הוא לא יגיד לי מה לעשות
אייל שקד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
הרב עובדיה הרב שלך ולא שלו, פסיכי ל"ת
הרב את רבינו
06/01/2013
הרב את רבינו | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הוא שמע זאת מפי 10 עדים נאמנים.
06/01/2013
וזה כבר מספיק.
אייל שקד | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אכן נכרים דברי אמת
יהודי אמיתי
06/01/2013
אכן צדקת בדבריך שהרב כהן ממש לא בענינים, וידוע שהוא מושפע רק מדעות המסולפות של בנו יעקב כהן שנצפה יושב לידו בדרשה כאן שהוא איש אמונו של מר אריה דרעי ולא לחינם שיבח הרב כהן את דרעי כל כך שהכל בהשפעת בנו הסורר הנ''ל כידוע וגם הוא היה הדוחף העיקרי לשובו של דרעי לש''ס וכו'. ופשוט לכל בן דעת שהרב עובדיה גם כן מושפע מהסובבים וה=בעיקר מבנו הסורר משה והסוררת יהודית יוסף וכן מהשבבניק אטיאס שיש לו לשון עגלגלה ומשפיע רבות על הרב יוסף ולכל מי שדעה בקדקדו יצביע רק להרב יצחק.
יהודי אמיתי, י-ם | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
אמת ויציב בסך הכל הרב אמנון ביקש ו
הכואב
06/01/2013
וביקש כל כך הרבה פעמים להכנס למרן ובשום פנים לא נתנו לו בגלל כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים שאולי אציין בפעם אחרת אמת כתבת שלולא המניעה שמנעו מהרב להכנס למרן ספק גדול אם כל זה היה קורה בצער גדול ובתקוה שנזכה לגילוי אלוקות
הכואב | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
אתה חצוף "יהודי אחד"
כנס
06/01/2013
בס"ד

כנראה שלא שמעת את כל השיחה לא יתכן שגדולי עולם יעשו דברים מבלי שיקול דעת ומבלי להבין את התמונה
כנס | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
כנסו דחוף
יהודי
06/01/2013
עוד פעם את כל הבלוף הזה. מרן והגר"ש כהן שמעו כמו כל עם ישראל מה שהברנש הזה העלה על דל שפתיו, לא צריך יותר מידי וכי הברנש דיבר בסתר, הרי הוא מפרסם בגאוה זולה את השקפותיו הפסולים והעקומים ברבים וכל אדם שמע וראה את דברי הבלע אפילו לאחר התיקון שלו בראיון ובצילום של שופא ולא של אמנון לוי מערןץ 10 לכן הדברים ברורים מאוד ודברי רבותינו כגחלי אש !
יהודי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שכחת דברי הגר"א שגדול הדור גם אם
אלי
06/01/2013
היטעו אותו ולבסוף אמר מה שאמר הכל אמת ועל זה נאמר על שמאל שהוא ימין עיי"ש באורך כידוע...
אלי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
יהודי הוא יהודי באשר הוא
יהודי
06/01/2013
כמה יש מפלגות של אשכנזים ובניהם אין מלחמות או ויכוחים על פוליטיקה הרב אמנון יכול לרוץ לבחירות כנציג העדה התימנית מימלא אין בש"ס מישהו שדואג להם ישר כח למשפיע דרך צלחה ב"ה
יהודי, המרכז | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
אמנון הוא מסית ומדיח!‏
רמי
06/01/2013
ואסור להפך בזכותו!!!‏,מה יש לשמוע הרי היה אצל הרב שטינמן ושמע שאמנון שקרן!‏,ואגב מותר לשמוע מאיש נאמן שנבל מזה רבנים ועל סמך זה לנדותו!‏

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
רמי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
מחאה
אלכסנדר
03/11/2017
אני מוחה על בזיון תלמיד חכם הרב אמנון יצחק שליט"א!
אלכסנדר | 03/11/2017
▾ דווח על תגובה זו  0 
5
מרן הגר"ע ה' יאריך שנותיו בטוב
שרוליק
06/01/2013
מכוון אותנו גם בתקופה מבולבלת זו
שרוליק | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  +1 
4
למה כל זה?
רחלי
06/01/2013
אני לא מבינה את שס במקום לחבק את הר אמנון מעיפים אותו.הרי כל השנים שהוא עשה החזרה בתשובה לא אמרו לו בשס תודה .הרי כל אותם אנשים שחזרו בתשובה הינם מזרחיים ועוברים לשס ומי הביא אותם הר אמנון אז למה אתם לא משתפים אותו.זה לא בסדר.קיבלתם ממנו אלפי אנשים רק שהוא מנסה לבקש משהו מביאים סטירת לחי .למה?למה?אני מקווה שהוא יצליח בענק

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
רחלי | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  -6 
 
רוצה חיבוק???? תגידי שאת רוצה!! ל"ת
06/01/2013
מצפן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אחרי השיעור הזה את לא מבינה?  ל"ת
וועדת השמה...
06/01/2013
וועדת השמה דחוף | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
3
איך הרב עובדיה יודע למה הוא לא צוחק ל"ת
גולן
06/01/2013
גולן | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
2
למה
06/01/2013
לא מזכירים את השם של הרב אמנון?

מפחדים?
mister bel | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
1
אני לא שומע רדיו, אבל ככה אמרו לי א
06/01/2013
ציטוט מדברי הרב שלום כהן:

אני לא שומע רדיו, אבל ככה אמרו לי אלה ששומעים, אפילו בעלי בתים, שואלים אותי ....
mister bel | 06/01/2013
▾ דווח על תגובה זו  0 
רוצה שהתגובות שלך יעלו אוטומטית? הירשם כעת ל"כיכר השבת"

וידאו

סקר
 תוצאות