אאא

הגאון רבי אברהם יוסף, רבה של העיר חולון ובנו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף, בשיחה מיוחדת לגולשי אתר "כיכר השבת" על צום תשעה באב, על גודל מעלת אהבת חינם והיותה ההיפך המוחלט משנאת חינם.

בפתח השיחה מביא הרב אברהם יוסף את דברי הגמרא במסכת גיטין על הסיפור של קמצא ובר קמצא שבגינם חרבה ירושלים.

"יש בתוך הסיפור הזה את כל הצידוק לכל ההתנהגות שהתנהג אותו מסכן בר קמצא, שזרקו אותו מתוך המסיבה, אותו מסכן בר קמצא שהתעללו בו, שביישו אותו ברבים, לכאורה הוא היה צודק.

"זו  ההתגלמות של שנאת חינם. מה יצא לו מכל זה? 'תמות נפשי עם פלישתים' הוא לא נאבד ביחד עם כלל ישראל? הוא לא איבד את הכל ביחד עם כלל ישראל? מה הוא הרוויח, איזו תועלת יצאה מכל המלשינות שהוא לקח על עצמו, חס ושלום להרוג להשמיד ולאבד. הוא בעצמו לא נפגע?

"זו היא שנאת חינם. זו הדוגמא לאיך אדם לא צריך להתנהג.

"יש כמה מושגי יסוד בהתנהגות שבין אדם לחברו, והתורה נוקטת בלשון ברורה 'לא תיקום ולא תיטור', מה יוצא מהנקמה, מה יוצא מהנטירה, שום דבר. זה דבר שהוא בנפשו של האדם. מי שמנחך את עצמו תמיד להיות בדרך של מה יצא לי מזה, לחשוב על אחרית דברו מראשיתו, לא מגע למצבים האלה.

"בכל מה שאמרתי אני מדבר על שנאת חינם, נהפוך את זה גם לאהבת חינם.

"באהבת חינם, אני לא שואל מה יצא לי מזה, אני אוהב כדי לאהוב. אם שנאת חינם פירושו לא שאלתי מה יצא לי מזה - גם אהבת חינם אני שואל מה יצא לי? אם אני שואל זה כבר אגואיזם, זה סחר מכר, אני מתעסק יותר בעצמי מאשר באחרים, זו לא אהבה, זה תן לי ואתן לך כמו כל מסחר כמו כל ביזנס".

צפו בשיחה המלאה של הגאון רבי אברהם יוסף