אאא

בשנתיים האחרונות מסעיר פולמוס חריף את הנוהגים לעלות לתפילה בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי.

הסיבה: גורמים מקהילות העדה החרדית מצאו מכתב שנכתב לפני כתשעים שנה בידי בתי הדין בצפת האוסר עליית כהנים למירון בשל קברים הסמוכים לחצר בית הזוהר המלאה בקברים.

הפרשנות שניתנה לכוונת דייני בית הדין בפסקם כי ישנם קברים "בחצר בית הזוהר" הוא אזור הסמוך לציון התנא ממש.

לפני ל"ג בעומר האחרון, הפולמוס התעורר ביתר שאת ובעקבותיו הגיע האדמו"ר מתולדות אהרן להדלקה המסורתית של החסידות בחצר הציון, בתוך מבנה מיוחד שהוקם על גבי טנדר פתוח, זאת בשל היותו כהן האסור בכניסה לבית הקברות.

אחיו האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, חשב בכלל לבטל את ההדלקה המסורתית, בשל הבעיתיות בכניסה לכהנים.

כעת נחשף פסק נוסף של שלושה בתי דין בצפת, כשנה עד שנתיים מאוחר יותר, בתרפ"א או תרפ"ב, ובו הם קובעים מפורשות כי העלייה למירון לכהנים מותרת.

האיסור עליו דובר ב"חצר בית הזוהר" כוון בכלל להאידרא – אותו מקום בין צפת למירון, סמוך לקבר רבי טרפון שעל פי הידוע, שם שהה רבי שמעון במערה עם בנו.

שם ליד קברו של רבי יוסי דמן יוקרת, מציינים הדיינים, ישנם מספר קברים, ולכן שם יש ללכת בשביל מסביב. סמוך לרבי טרפון. היינו כל האיסור לכהנים כוון בכלל לדרך העולה למירון ולא לאזור הציון עצמו.

גילוי המכתב הנוכחי עשוי להביא לתפיסה שונה בכל הידוע עד כה על קברים באזור ציון רבי שמעון בר יוחאי, ואולי יביא להתרת הספקות עבור כהנים רבים, המבקשים להגיע למקום לשפוך שיח, וחששו עד כה מבעיית הטומאה.